TX.Tân Uyên

“Tập trung đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị thị xã xanh - sạch - đẹp - sáng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đến trước năm 2025 được công nhận là đô thị loại II;

Sáng 10-6, Đảng bộ TX.Tân Uyên đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 10-6, Đại hội Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên họp trù bị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Tân Uyên đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực

Sáng nay (10-6), Đảng bộ TX.Tân Uyên tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộcác cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều địa phương, đơn vị tại TX.Tân Uyên đã thực hiện các công trình ý nghĩa, thiết thực,

Thời gian qua, công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao được TX.Tân Uyên tập trung triển khai thực hiện, bước đầu phát huy vai trò của các tổ chức

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên