Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm công nghiệp và đô thị thông minh

Cập nhật: 06-02-2021 | 19:27:22

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thử thách do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Nhân dịp năm mới, Báo Bình Dương đã thực hiện cuộc phỏng vấn với đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xoay quanh những thành tựu đã đạt được và khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của tỉnh trong thời gian tới.

Lửa thử vàng...

- Thưa đồng chí, năm 2020 đi qua với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Bình Dương vẫn đạt được những kết quả phát triển rất quan trọng, đáng phấn khởi. Đồng chí có thể đánh giá khái quát về kết quả đạt được trên từng lĩnh vực của tỉnh?

- Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, ý nghĩa; là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020 và đầu của nhiệm kỳ 2020-2025; là năm cả thế giới, trong nước, trong tỉnh trải qua những khó khăn, thử thách rất lớn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ bằng nhiều giải pháp chủ động, quyết liệt, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm sự chỉ đạo liên tục, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó là sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Bình Dương đã thực hiện tốt 3 nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển KT-XH; tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh.

Mặc dù còn chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng tình hình KT-XH của tỉnh vẫn giữ được sự ổn định và duy trì phát triển khá tốt. Tăng trưởng kinh tế tuy có chậm lại so với cùng kỳ nhưng đạt mức tăng trưởng khá cao, là 6,91%. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đã được phục hồi và đi vào ổn định, đời sống người dân được bảo đảm. Thương mại - dịch vụ, xuất nhập khẩu tăng trưởng khá và duy trì thặng dư thương mại 6 tỷ đô la Mỹ. Thu ngân sách Nhà nước đạt 62.800 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vượt gần 32% so với kế hoạch, lũy kế đến nay đã thu hút được 35,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác đối ngoại tiếp tục đạt được những kết quả tốt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tỉnh vẫn duy trì thường xuyên quan hệ đối ngoại bằng các hình thức phù hợp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng, trọng tâm là tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị về văn kiện, nhân sự, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh đã góp phần tạo thêm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ tỉnh và sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân với Đảng.

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: THÀNH SƠN

Nhìn lại năm 2020 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như sau 24 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương hôm nay đã có những bước tiến nhanh và khá vững chắc. Đó là kết quả của một quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ. Đạt được những thành quả to lớn này trước hết là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, ủng hộ, tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành bạn; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội; là sự lãnh đạo quyết liệt, toàn diện, trọng tâm, đúng đắn, kịp thời và hiệu quả của Tỉnh ủy Bình Dương qua các thời kỳ; là ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, phấn đấu liên tục của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Những thành quả ấy, truyền thống và tinh thần tốt đẹp ấy chính là cơ sở, nền tảng vững chắc để toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn, những khát vọng lớn hơn trong những năm tới.

Kiến tạo kỳ tích mới

- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, đâu là những dấu ấn đậm nét mà Bình Dương đã đạt được, thưa đồng chí?

- Có thể nói, nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, Đảng bộ tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy tinh thần kế thừa và đổi mới, đã lựa chọn đúng các vấn đề trọng tâm, mang tính đột phá để ban hành các chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó có 4 chương trình hành động đột phá. Đến nay, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ và giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; tiếp tục khẳng định sự đúng đắn của mục tiêu và định hướng phát triển của Bình Dương. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao 9,35%/năm; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên rõ rệt; GRDP đến năm 2020 gấp 1,7 lần năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng, cao hơn mức bình quân của vùng Đông Nam bộ và cao hơn 2,5 lần mức bình quân chung cả nước. Đến năm 2019, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành kế hoạch đề ra trước 1 năm.

Tại Đại hội XIII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đã phát huy trí tuệ, tâm huyết, thể hiện khát vọng vươn lên và đóng góp cùng cả nước xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Ảnh: THÀNH SƠN

Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt chủ trương đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Nhờ đó, đến nay hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh được tập trung xây dựng đồng bộ, ngày càng hiện đại. Nhiều công trình, dự án giao thông quan trọng, kết nối với hệ thống giao thông vùng và của Quốc gia tiếp tục được đầu tư, xây dựng, đưa vào sử dụng, đã phát huy tốt hiệu quả. Hạ tầng công nghiệp của tỉnh tiếp tục được hoàn thiện và từng bước nghiên cứu, đầu tư mô hình khu công nghiệp - đô thị khoa học công nghệ để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới. Hạ tầng đô thị được tập trung thực hiện rất quyết liệt, đồng bộ giữa cải tạo đô thị hiện hữu, xây dựng đô thị mới và thực hiện chiến lược phát triển đô thị thông minh. Việc triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh Bình Dương và các chiến lược hướng tới thành phố thông minh thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực với việc Bình Dương chính thức gia nhập vào Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) và Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF); liên tục 2 năm liền được vinh danh là 1 trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới.

Hiện nay, Bình Dương được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu và có nhiều thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Những thành quả đạt được trong 5 năm qua đã đặt nền móng vững chắc để Đảng bộ tỉnh phấn đấu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh; đến năm 2030, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại; đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước. Đó sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh, cũng là những kỳ tích mới đang đón đợi chúng ta phía trước.

Nâng cao mức sống người dân

- Thưa đồng chí, cùng với các nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác bảo đảm an sinh xã hội đã và đang được tỉnh quan tâm thực hiện như thế nào?

- Bình Dương là tỉnh có dân số đông thứ 6/63 tỉnh, thành, dân số cơ học tăng nhanh hàng năm và hiện chiếm hơn 53,5% dân số toàn tỉnh. Đây là nguồn nhân lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong những năm qua, nhưng đồng thời cũng tạo ra những áp lực ngày càng lớn đối với công tác bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự của địa phương. Quán triệt và thực hiện xuyên suốt quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh luôn quan tâm đến công tác bảo đảm an sinh xã hội. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với sự tham gia tích cực của chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Chếđộ, chính sách đối với người cócông được bảo đảm và từng bước nâng lên theo điều kiện cụ thể của tỉnh; đối tượng thụ hưởng được mở rộng. Đến nay, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng. Tỉnh cũng thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới bao phủ toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH. Công tác giảm nghèo đạt được thành tựu quan trọng, năm 2017 Bình Dương đã được công nhận là tỉnh đầu tiên trong cả nước không còn hộ nghèo theo chuẩn của Trung ương; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh hiện còn dưới 1%.

Hoạt động xã hội hóa công tác trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh cũng đẩy mạnh. Nhiều nguồn lực được huy động để trợ giúp các đối tượng yếu thế tự khắc phục khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Trong năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Bình Dương đã làm rất tốt công tác vận động hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; các doanh nghiệp và nhân dân đã tích cực ủng hộ thông qua nhiều hình thức như bằng tiền mặt, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, thực phẩm, phát khẩu trang miễn phí, ATM gạo, đặc biệt là miễn, giảm tiền nhà trọ cho người nghèo, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh... với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn chủ động, linh hoạt thực hiện việc hỗ trợ cho công nhân lao động đang làm việc tại tỉnh là người dân miền Trung có gia đình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, tạo được sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

Đồng lòng, chung sức

- Năm 2021 tuy được nhận định có nhiều triển vọng, song tình hình chung vẫn còn khó khăn, thách thức khó lường. Trong bối cảnh đó, theo đồng chí tỉnh cần tập trung vào những nhiệm vụ nào để thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2021, tạo nền móng vững chắc cho nhiệm kỳ 2020-2025?

- Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có những biến động khó lường; tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, sẽ gây ra nhiều khó khăn cho phát triển KT-XH, tạo nên áp lực lớn trong việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn, với quyết tâm và hành động quyết liệt hơn nữa.

Do vậy, ngay từ đầu năm các cấp, các ngành trong toàn tỉnh cần phải nhanh chóng khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế của năm 2020 và của nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung tối đa để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các yêu cầu của Bộ Y tế; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa tích cực, sâu rộng trong xã hội nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; trước mắt tiến hành rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện để khởi công hoặc khánh thành một số công trình thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người dân và công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và lũ lụt ở miền Trung gây ra. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Năm 2021 khởi đầu chặng đường của nhiệm kỳ mới. Với những thành tựu đạt được cùng với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, nhất định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương sẽ tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2021, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, góp phần đưa Bình Dương phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp và đô thị thông minh của vùng và cả nước trong tương lai.

- Xin cảm ơn đồng chí. Nhân dịp năm mới, kính chúc đồng chí và gia đình có nhiều sức khỏe và thành công.

TRÍ DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 240492
      [news_title] => Trường đại học Thủ Dầu Một đạt chuẩn 4 sao
      [newcate_code1] => bao-xuan-tan-suu-2021
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-09 06:38:39
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-02-09 06:38:36
      [news_picture] => 1612827514.png
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 240491
      [news_title] => Du lịch Bình Dương sẽ khởi sắc
      [newcate_code1] => bao-xuan-tan-suu-2021
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-09 06:33:31
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-02-09 06:33:15
      [news_picture] => 1612827194.png
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 240490
      [news_title] => Giáo dục Bình Dương đi trước, đón đầu
      [newcate_code1] => bao-xuan-tan-suu-2021
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-09 06:28:39
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-02-09 06:28:32
      [news_picture] => 1612826911.png
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 240489
      [news_title] => Xứng danh bộ đội Cụ Hồ..
      [newcate_code1] => bao-xuan-tan-suu-2021
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-09 06:25:37
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-02-09 06:24:47
      [news_picture] => 1612826686.png
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 240485
      [news_title] => Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh: Hoạt động đối ngoại được triển khai song phương lẫn đa phương
      [newcate_code1] => bao-xuan-tan-suu-2021
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-08 22:07:38
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-02-08 22:07:30
      [news_picture] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 240484
      [news_title] => 10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2020
      [newcate_code1] => bao-xuan-tan-suu-2021
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-08 22:10:01
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-02-08 22:04:49
      [news_picture] => 1612796689.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 240483
      [news_title] => Nơi ấy tình người thắm mãi...
      [newcate_code1] => bao-xuan-tan-suu-2021
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2021-02-08 22:10:01
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-02-08 22:00:34
      [news_picture] => 1612796433.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 240482
      [news_title] => Những chiến binh trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh
      [newcate_code1] => bao-xuan-tan-suu-2021
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-08 22:10:01
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-02-08 21:55:15
      [news_picture] => 1612796115.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 240325
      [news_title] => Người đất Thủ nhân ái, nghĩa tình…
      [newcate_code1] => bao-xuan-tan-suu-2021
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-08 14:24:53
      [news_createdate] => 2021-02-06 15:17:30
      [news_picture] => 1612599447.png
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 240324
      [news_title] => Nghe đất chuyển mình
      [newcate_code1] => bao-xuan-tan-suu-2021
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-02-08 14:24:53
      [news_createdate] => 2021-02-06 15:16:01
      [news_picture] => 1612599360.png
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 240323
      [news_title] => Công tác quy hoạch đi trước sẽ tạo tiền đề cho phát triển đô thị bền vững
      [newcate_code1] => bao-xuan-tan-suu-2021
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2021-02-08 14:24:53
      [news_createdate] => 2021-02-06 15:07:08
      [news_picture] => 1612598827.png
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên