<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/cate/bao-xuan-nham-dan-2022/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:25 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc]]> https://baobinhduong.vn/khoi-day-khat-vong-phat-trien-dat-nuoc-phon-vinh-hanh-phuc-a264708.html Bình Dương đã và đang ra sức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700 <![CDATA[BECAMEX IDC, thương hiệu mạnh trên đường phát triển]]> https://baobinhduong.vn/becamex-idc-thuong-hieu-manh-tren-duong-phat-trien-a264709.html Là đơn vị kinh tế chủ lực của tỉnh, Becamex IDC luôn đồng hành cùng tỉnh trong các đề án, giải pháp mang tầm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700 <![CDATA[Xây dựng chính quyền số phục vụ người dân, doanh nghiệp]]> https://baobinhduong.vn/xay-dung-chinh-quyen-so-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep-a264707.html Xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đang là xu thế thời đại công nghiệp 4.0.]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700 <![CDATA[“Lực đẩy” đầu tư công]]> https://baobinhduong.vn/luc-day-dau-tu-cong-a264672.html Nhằm khôi phục và phát triển kinh tế bền vững, năm 2021 Bình Dương đã nỗ lực vượt khó trong dịch bệnh, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700 <![CDATA[Bản lĩnh vượt khó]]> https://baobinhduong.vn/ban-linh-vuot-kho-a264649.html 2021 là một năm có nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ. Năm 2021 cũng là năm khẳng định bản lĩnh và khả năng ứng phó, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700 <![CDATA[Vững bước đi lên trên con đường đã chọn]]> https://baobinhduong.vn/vung-buoc-di-len-tren-con-duong-da-chon-a264650.html Những thành tựu của đất nước và dân tộc có được dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong suốt chiều dài lịch sử hơn 90 năm qua là minh chứng rõ ràng nhất để khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700 <![CDATA[Bác đem mùa xuân về, dâng hoa đẹp cho đời…]]> https://baobinhduong.vn/bac-dem-mua-xuan-ve-dang-hoa-dep-cho-doi--a264651.html Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ và tầm nhìn thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ánh sáng chân lý thời đại để giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam.]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700 <![CDATA[Vượt khó thành công, tiếp tục vươn lên bằng những giải pháp trọng tâm, đột phá]]> https://baobinhduong.vn/vuot-kho-thanh-cong-tiep-tuc-vuon-len-bang-nhung-giai-phap-trong-tam-dot-pha-a264652.html Năm 2021 là một năm đầy khó khăn và thách thức, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả nên Bình Dương đã vượt qua dịch bệnh]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700 <![CDATA[Những tháng ngày không quên và bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết]]> https://baobinhduong.vn/nhung-thang-ngay-khong-quen-va-bai-hoc-phat-huy-suc-manh-dai-doan-ket-a264653.html Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!”.]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700 <![CDATA[Tiếp tục đoàn kết, sáng tạo để vượt qua thách thức, đưa Bình Dương phát triển hơn trong giai đoạn mới (*)]]> https://baobinhduong.vn/tiep-tuc-doan-ket-sang-tao-de-vuot-qua-thach-thuc-dua-binh-duong-phat-trien-hon-trong-giai-doan-moi--a264654.html Sau một năm tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ, ông Võ Văn Minh tin tưởng rằng với những điểm sáng tích cực, đáng khích lệ trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700 <![CDATA[Gian lao mà anh dũng!]]> https://baobinhduong.vn/gian-lao-ma-anh-dung--a264655.html Bất khuất, kiên trung, đất và người Bình Dương anh dũng trong đấu tranh, anh hùng trong lao động.]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700 <![CDATA[Nâng tầm phát triển, hội nhập sâu rộng]]> https://baobinhduong.vn/nang-tam-phat-trien-hoi-nhap-sau-rong-a264656.html “Cộng đồng doanh nghiệp (DN) chúng tôi cam kết luôn đồng lòng tiếp tục hưởng ứng những định hướng đúng đắn của chính quyền tỉnh, để cùng nhau cố gắng vì một Bình Dương thịnh vượng, bền vững]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700 <![CDATA[Chủ động đổi mới, sáng tạo để vươn xa]]> https://baobinhduong.vn/chu-dong-doi-moi-sang-tao-de-vuon-xa-a264657.html Những ý tưởng mới mang tính đột phá, sáng tạo rất quan trọng trong chặng đường phát triển của doanh nghiệp]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700 <![CDATA[Khi doanh nghiệp... tiếp sức]]> https://baobinhduong.vn/khi-doanh-nghiep-tiep-suc-a264658.html Năm 2021, khi đợt dịch bệnh Covid-19 thứ 4 bùng phát, dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đã đồng lòng, chung sức để chia sẻ cùng tỉnh nhà.]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700 <![CDATA[Giữ lợi thế, tăng tốc thu hút đầu tư nước ngoài]]> https://baobinhduong.vn/giu-loi-the-tang-toc-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-a264659.html Năm 2021, Bình Dương vươn lên đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chỉ sau TP.Hồ Chí Minh.]]> Sat, 25 Jun 2022 21:13:33 +0700