<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/cate/binh-duong-1-4-the-ky-dung-xay/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:02 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Tổng kết Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”]]> https://baobinhduong.vn/tong-ket-hoi-thao-khoa-hoc-tiep-noi-truyen-thong-tinh-binh-duong-chang-duong-1-4-the-ky-thanh-tuu-va-trien-vong-a270082.html Báo cáo tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cho biết, từ những ngày cuối tháng 2-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định về việc thành lập, kiện toàn Ban Tổ chức Hội thảo khoa học.]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700 <![CDATA[Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”: Sự kiện có ý nghĩa chính trị - khoa học đặc biệt quan trọng]]> https://baobinhduong.vn/hoi-thao-khoa-hoc-tiep-noi-truyen-thong-tinh-binh-duong-chang-duong-1-4-the-ky-thanh-tuu-va-trien-vong-su-kien-co-y-nghia-chinh-tri-khoa-hoc-dac-biet-quan-trong-a269762.html Với những thành tựu đạt được sau 25 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương đang vươn tới với tầm nhìn, chiến lược rộng hơn, xa hơn]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700 <![CDATA[Hội thảo góp phần làm sáng tỏ, khẳng định những giá trị, bài học kinh nghiệm qua thực tiễn 25 năm xây dựng và phát triển Bình Dương (*)]]> https://baobinhduong.vn/hoi-thao-gop-phan-lam-sang-to-khang-dinh-nhung-gia-tri-bai-hoc-kinh-nghiem-qua-thuc-tien-25-nam-xay-dung-va-phat-trien-binh-duong--a269694.html (Bài phát biểu tổng thuật hội thảo của đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700 <![CDATA[Bình Dương tạo thế và lực để phát triển nhanh, bền vững]]> https://baobinhduong.vn/binh-duong-tao-the-va-luc-de-phat-trien-nhanh-ben-vung-a269689.html Sau 2 ngày diễn ra với tinh thần khẩn trương, khoa học, hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” đã thành công tốt đẹp]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700 <![CDATA[Hội thảo khơi gợi nhiều ý tưởng mới, giải pháp hay]]> https://baobinhduong.vn/hoi-thao-khoi-goi-nhieu-y-tuong-moi-giai-phap-hay-a269691.html Theo ghi nhận ý kiến của đại biểu tham dự hội thảo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700 <![CDATA[Tổng kết một chặng đường vinh quang, tiếp tục hành trình hướng ra biển lớn]]> https://baobinhduong.vn/tong-ket-mot-chang-duong-vinh-quang-tiep-tuc-hanh-trinh-huong-ra-bien-lon-a269690.html Sáng 20-4, phiên toàn thể Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” đã diễn ra với sự tham gia của 750 đại biểu tham dự.]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700 <![CDATA[Bình Dương khát vọng, đổi mới, hội tụ, trách nhiệm, lan tỏa (*)]]> https://baobinhduong.vn/binh-duong-khat-vong-doi-moi-hoi-tu-trach-nhiem-lan-toa--a269685.html Trong 2 ngày 19 và 20-4, Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” do Tỉnh ủy Bình Dương, Hội đồng Lý luận Trung ương]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700 <![CDATA[Bình Dương khát vọng, đổi mới, hội tụ, trách nhiệm, lan tỏa]]> https://baobinhduong.vn/binh-duong-khat-vong-doi-moi-hoi-tu-trach-nhiem-lan-toa-a269648.html Hội thảo kết thúc tại đây nhưng sẽ mở ra cho Bình Dương những triển vọng, tầm nhìn, chiến lược rộng hơn, xa hơn và động lực mạnh mẽ để hiện thực thành công trong giai đoạn tới.]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700 <![CDATA[Nét độc đáo của Bình Dương là lấy công nghiệp làm nền tảng đột phá]]> https://baobinhduong.vn/net-doc-dao-cua-binh-duong-la-lay-cong-nghiep-lam-nen-tang-dot-pha-a269645.html Tại hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng Ban tổ chức hội thảo, đã có bài tổng thuật...]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700 <![CDATA[Những triển vọng lập nên kỳ tích trong giai đoạn mới]]> https://baobinhduong.vn/nhung-trien-vong-lap-nen-ky-tich-trong-giai-doan-moi-a269643.html Sáng 20-4, Phiên toàn thể Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” đã diễn ra với sự tham gia của 750 đại biểu.]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700 <![CDATA[Bình Dương cần xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm]]> https://baobinhduong.vn/binh-duong-can-xay-dung-doi-ngu-can-bo-xung-tam-a269619.html Hôm qua (19-4), đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn công tác đã có buổi làm việc]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700 <![CDATA[Thành tựu trên chặng đường 1/4 thế kỷ: Kết tinh của tâm huyết, trăn trở, sáng tạo, là quá trình đoàn kết đồng lòng cho mục tiêu chung]]> https://baobinhduong.vn/thanh-tuu-tren-chang-duong-1-4-the-ky-ket-tinh-cua-tam-huyet-tran-tro-sang-tao-la-qua-trinh-doan-ket-dong-long-cho-muc-tieu-chung-a269602.html Trong khuôn khổ Hội thảo “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”, TS Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700 <![CDATA[Công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng]]> https://baobinhduong.vn/cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-la-dong-luc-tang-truong-a269603.html Chiều 19-4, cùng với các phiên chuyên đề Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700 <![CDATA[Xây dựng con người, văn hóa và xã hội ngang tầm phát triển kinh tế]]> https://baobinhduong.vn/xay-dung-con-nguoi-van-hoa-va-xa-hoi-ngang-tam-phat-trien-kinh-te-a269604.html Chiều 19-4, trong khuôn khổ Hội thảo “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” đã diễn ra phiên chuyên đề “Con người - văn hóa và xã hội”.]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700 <![CDATA[Hiến kế, hoạch định chính sách quốc phòng - an ninh, đối ngoại hiệu quả]]> https://baobinhduong.vn/hien-ke-hoach-dinh-chinh-sach-quoc-phong-an-ninh-doi-ngoai-hieu-qua-a269605.html Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”, chuyên đề về quốc phòng - an ninh, đối ngoại đã nhận được sự quan tâm, nghiên cứu, phân tích]]> Fri, 02 Dec 2022 16:57:48 +0700