<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:27 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Người dân mong muốn Nghị quyết Đại hội XIII sớm đi vào cuộc sống]]> http://baobinhduong.vn/nguoi-dan-mong-muon-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-som-di-vao-cuoc-song-a240045.html Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã truyền thông điệp rất rõ về khát vọng phát triển của đất nước trong tương lai.]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700 <![CDATA[Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp]]> http://baobinhduong.vn/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-da-thanh-cong-ra-t-tot-dep-a239970.html Sáng qua (1-2), sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”,]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700 <![CDATA[Thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng]]> http://baobinhduong.vn/thong-qua-nghi-quye-t-dai-hoi-xiii-cu-a-da-ng-a239972.html Hôm qua (1-2), tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700 <![CDATA[19 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII]]> http://baobinhduong.vn/19-dong-chi-trong-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-dang-khoa-xiii-a239917.html Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XIII, gồm 19 đồng chí.]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700 <![CDATA[Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp]]> http://baobinhduong.vn/dai-hoi-xiii-cua-dang-thanh-cong-rat-tot-dep-a239915.html Sau 8 ngày làm việc, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công rất tốt đẹp.]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700 <![CDATA[Thông cáo báo chí về Phiên bế mạc của Đại hội XIII của Đảng]]> http://baobinhduong.vn/thong-cao-bao-chi-ve-phien-be-mac-cua-dai-hoi-xiii-cua-dang-a239893.html Sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc.]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700 <![CDATA[Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại hội XIII thành công rất tốt đẹp]]> http://baobinhduong.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-dai-hoi-xiii-thanh-cong-rat-tot-dep-a239888.html Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đến giờ phút này, Đại hội Đảng đã thành công rất tốt đẹp, truyền được cảm hứng, quyết tâm, ý chí để sắp tới đưa đất nước phát triển.]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700 <![CDATA[Đại biểu tin tưởng đại hội thành công, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới]]> http://baobinhduong.vn/da-i-bie-u-tin-tuo-ng-da-i-ho-i-tha-nh-cong-dua-da-t-nuo-c-buo-c-va-o-giai-doa-n-pha-t-trie-n-mo-i-a239861.html Bên lề Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu đều bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao về các nội dung tại đại hội;]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700 <![CDATA[Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư]]> http://baobinhduong.vn/dong-chi-nguyen-phu-trong-duoc-tin-nhiem-bau-lam-tong-bi-thu-a239845.html Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700 <![CDATA[Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII]]> http://baobinhduong.vn/danh-sach-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-va-chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-khoa-xiii-a239844.html Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700 <![CDATA[Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII]]> http://baobinhduong.vn/danh-sach-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-a239828.html Chiều 30-1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII.]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700 <![CDATA[Đồng chí Trần Văn Nam tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII]]> http://baobinhduong.vn/do-ng-chi-tra-n-van-nam-ta-i-da-c-cu-u-y-vien-ban-cha-p-ha-nh-trung-uong-da-ng-kho-a-xiii-a239827.html Chiều 30-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700 <![CDATA[Đại hội XIII của Đảng sẽ bế mạc vào ngày thứ hai 1/2/2021]]> http://baobinhduong.vn/dai-hoi-xiii-cua-dang-se-be-mac-vao-ngay-thu-hai-1-2-2021-a239821.html Ngày 30/1/2021, Đại hội làm việc tại Hội trường, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ hai, ngày 1/2/2021.]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700 <![CDATA[Đại hội XIII: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII]]> http://baobinhduong.vn/dai-hoi-xiii-bo-phieu-bau-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xiii-a239817.html Tiếp tục chương trình ngày làm việc chính thức thứ năm Đại hội XIII của Đảng, cuối giờ chiều 30/1/2021, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700 <![CDATA[Đảm bảo tính kế thừa và chiều hướng phát triển trong công tác nhân sự]]> http://baobinhduong.vn/dam-bao-tinh-ke-thua-va-chieu-huong-phat-trien-trong-cong-tac-nhan-su-a239811.html Tinh thần được nhiều đại biểu nêu lên là lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm, gần dân, sát dân và biết lo cho hạnh phúc của nhân dân; đồng thời dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.]]> Tue, 27 Jul 2021 15:55:45 +0700