<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/subcate/cai-cach-hanh-chinh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:16 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Báo Bình Dương tuyên truyền hơn 30 tin, bài về cải cách hành chính]]> https://baobinhduong.vn/bao-binh-duong-tuyen-truyen-hon-30-tin-bai-ve-cai-cach-hanh-chinh-a320170.html Trong quý I-2024, Báo Bình Dương đã thực hiện tuyên truyền hơn 30 tin, bài, phóng sự truyền hình trên báo in, báo điện tử về cải cách hành chính (CCHC)]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700 <![CDATA[Các địa phương trong tỉnh: Nỗ lực cải thiện Bộ chỉ số 766]]> https://baobinhduong.vn/cac-dia-phuong-trong-tinh-no-luc-cai-thien-bo-chi-so-766-a320169.html Trong quý I-2024, các địa phương cấp huyện trong tỉnh đã nỗ lực cải thiện tốt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN) trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700 <![CDATA[Tập trung tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến]]> https://baobinhduong.vn/tap-trung-tuyen-truyen-dich-vu-cong-truc-tuyen-a319579.html Theo kế hoạch chuyển đổi số, toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025, mỗi người dân (trưởng thành) có một tài khoản dịch vụ công (DVC) trực tuyến.]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700 <![CDATA[Hình thành công dân số]]> https://baobinhduong.vn/hinh-thanh-cong-dan-so-a319578.html Chứng kiến các tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.Thủ Dầu Một hướng dẫn người dân làm TTHC trên môi trường mạng, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần, trách nhiệm của họ.]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700 <![CDATA[Thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Tiện ích từ những mô hình]]> https://baobinhduong.vn/thuc-hien-dich-vu-cong-truc-tuyen-tien-ich-tu-nhung-mo-hinh-a319577.html Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700 <![CDATA[Sở Tư pháp - Bưu điện tỉnh Bình Dương ký kết thỏa thuận hợp tác]]> https://baobinhduong.vn/so-tu-phap-buu-dien-tinh-binh-duong-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-a319054.html Chiều 27-3, Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700 <![CDATA[2 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đăng kiểm]]> https://baobinhduong.vn/2-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-trong-linh-vuc-dang-kiem-a318580.html UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, TTHC được sửa đổi thuộc lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông - Vận tải và các đơn vị khác.]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700 <![CDATA[Thi đua giải quyết thủ tục hành chính trên nền tảng số]]> https://baobinhduong.vn/thi-dua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tren-nen-tang-so-a318573.html Thời gian qua, chính quyền các cấp , các sở, ban, ngành trong tỉnh đã ra sức thi đua giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng chuyển đổi số (CĐS). Điểm nhấn quan trọng là tập trung thực hiện tốt Bộ chỉ số chỉ đạo]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700 <![CDATA[Dấu ấn tình nguyện viên tại “bộ phận” một cửa các cấp]]> https://baobinhduong.vn/dau-an-tinh-nguyen-vien-tai-bo-phan-mot-cua-cac-cap-a318073.html Chắc hẳn ai đã từng đến giao dịch thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công các huyện, thị, thành phố và bộ phận “một cửa” 91 xã, phường, thị trấn,]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700 <![CDATA[Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính]]> https://baobinhduong.vn/day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-a318067.html UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thực hiện cơ chế một cửa,]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700 <![CDATA[Ban hành kế hoạch chuyển đổi số dựa trên 4 trụ cột]]> https://baobinhduong.vn/ban-hanh-ke-hoach-chuyen-doi-so-dua-tren-4-tru-cot-a318065.html UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh năm 2024.]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700 <![CDATA[Huyện Dầu Tiếng: Tập trung thực hiện tốt Bộ chỉ số 766]]> https://baobinhduong.vn/huyen-dau-tieng-tap-trung-thuc-hien-tot-bo-chi-so-766-a317101.html Liên tục nhiều tuần qua, huyện Dầu Tiếng nằm trong nhóm các địa phương có kết quả thực hiện tốt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700 <![CDATA[TP.Thuận An: Bộ chỉ số 766 từ hạng 9 vươn lên tốp đầu]]> https://baobinhduong.vn/tp-thuan-an-bo-chi-so-766-tu-hang-9-vuon-len-top-dau-a317097.html Theo kết quả công bố của UBND tỉnh về Bộ chỉ số 766 năm 2023, TP.Thuận An xếp hạng 9/9 huyện, thị, thành phố, đạt loại khá với tổng điểm 74,6 điểm.]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700 <![CDATA[Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số]]> https://baobinhduong.vn/tang-cuong-tuyen-truyen-pho-bien-nang-cao-nhan-thuc-ve-phat-trien-doanh-nghiep-cong-nghe-so-a317096.html UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp (DN) công nghệ số (CNS).]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700 <![CDATA[Dầu Tiếng: Giải quyết trên 800 hồ sơ trực tuyến]]> https://baobinhduong.vn/dau-tieng-giai-quyet-tren-800-ho-so-truc-tuyen-a316605.html Đến giữa tháng 2-2024, huyện Dầu Tiếng đã triển khai hiệu quả 18/18 dịch vụ công (DVC) thuộc thẩm quyền của cấp huyện, trong đó lực lượng công an 8/8 dịch vụ, các cơ quan, ban, ngành 10/10 dịch vụ.]]> Tue, 16 Apr 2024 04:16:06 +0700