<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/subcate/cai-cach-hanh-chinh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:09 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Các địa phương trong tỉnh: Tích cực tuyên truyền chuyển đổi số trong cải cách hành chính]]> https://baobinhduong.vn/cac-dia-phuong-trong-tinh-tich-cuc-tuyen-truyen-chuyen-doi-so-trong-cai-cach-hanh-chinh-a285267.html Tuyên truyền về chuyển đổi số (CĐS), nhất là CĐS trong cải cách hành chính (CCHC) hiện nay là nhiệm vụ cấp bách nhằm tạo sự đồng thuận, chung tay góp sức của toàn xã hội trong CĐS]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700 <![CDATA[Phường Thuận Giao, TP.Thuận An: Sắp xếp, bổ sung chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách]]> https://baobinhduong.vn/phuong-thuan-giao-tp-thuan-an-sap-xep-bo-sung-chuc-danh-che-do-chinh-sach-doi-voi-can-bo-cong-chuc-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-a285266.html Thời gian qua, Đảng ủy phường Thuận Giao đã tập trung lãnh đạo thực hiện và thống nhất sắp xếp, bổ sung chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách theo quy định.]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700 <![CDATA[TX.Tân Uyên: Hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 91%]]> https://baobinhduong.vn/tx-tan-uyen-ho-so-giai-quyet-dung-han-dat-tren-91--a285265.html Trong quý III năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công TX.Tân Uyên đã tiếp nhận 11.655 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 8.596/9.351 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 91,93%.]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700 <![CDATA[Người dân kiến nghị nhiều vấn đề về chuyển đổi số trong cải cách hành chính]]> https://baobinhduong.vn/nguoi-dan-kien-nghi-nhieu-van-de-ve-chuyen-doi-so-trong-cai-cach-hanh-chinh-a284764.html Thời gian qua, thực hiện kế hoạch chung của UBND tỉnh, bộ phận “một cửa” các cấp đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp (DN) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 3, mức độ 4,]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700 <![CDATA[Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Kiến nghị cần có giải pháp phục vụ người dân, doanh nghiệp trong chuyển đổi số]]> https://baobinhduong.vn/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-kien-nghi-can-co-giai-phap-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep-trong-chuyen-doi-so-a284761.html Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cho biết qua khảo sát cho thấy kiến thức về chuyển đổi số (CĐS) của một bộ phận cán bộ, công chức,]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700 <![CDATA[TX.Bến Cát: Giải quyết gần 3.000 hồ sơ trực tuyến]]> https://baobinhduong.vn/tx-ben-cat-giai-quyet-gan-3-000-ho-so-truc-tuyen-a284759.html Trong quý III năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công TX.Bến Cát đã giải quyết gần 3.000 hồ sơ dịch vụ công (DVC) trực tuyến.]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700 <![CDATA[Phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An: Tuyên truyền chuyển đổi số đến từng hộ dân]]> https://baobinhduong.vn/phuong-tan-dong-hiep-tp-di-an-tuyen-truyen-chuyen-doi-so-den-tung-ho-dan-a284251.html Trong những ngày qua, các tổ chuyển đổi số (CĐS) cộng đồng ở 7 khu phố của phường Tân Đông Hiệp đã đến từng nhà dân tuyên truyền CĐS.]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700 <![CDATA[Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID cho sinh viên]]> https://baobinhduong.vn/huong-dan-kich-hoat-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-vneid-cho-sinh-vien-a284250.html Sở Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Công an TP.Thủ Dầu Một hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID cho sinh viên trường Đại học Bình Dương.]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700 <![CDATA[Ban hành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức]]> https://baobinhduong.vn/ban-hanh-ke-hoach-boi-duong-kien-thuc-ky-nang-chuyen-doi-so-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-a284249.html UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số (CĐS) cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2022.]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700 <![CDATA[Nhiều kiến nghị hỗ trợ cán bộ cấp xã]]> https://baobinhduong.vn/nhieu-kien-nghi-ho-tro-can-bo-cap-xa-a283759.html Nhiều kiến nghị hỗ trợ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã đã được Sở Nội vụ ghi nhận để tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách phù hợp, kịp thời hỗ trợ CBCC cấp xã trong thời gian tới;]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700 <![CDATA[TP.Dĩ An: Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính]]> https://baobinhduong.vn/tp-di-an-tang-cuong-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-a283757.html Trong năm 2022, UBND TP.Dĩ An đã ban hành Kế hoạch số 810/KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC).]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700 <![CDATA[Trường Chính trị tỉnh: Đẩy mạnh chuyển đổi số]]> https://baobinhduong.vn/truong-chinh-tri-tinh-day-manh-chuyen-doi-so-a283755.html Thời gian qua, tại trường Chính trị tỉnh, việc chuyển đổi số (CĐS), ứng dụng công nghệ luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm và chỉ đạo quyết liệt.]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700 <![CDATA[Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức nhiều lớp tập huấn tổ công nghệ số cộng đồng]]> https://baobinhduong.vn/so-thong-tin-va-truyen-thong-to-chuc-nhieu-lop-tap-huan-to-cong-nghe-so-cong-dong-a283753.html Trong tháng 9 và tháng 10-2022, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia và các địa phương tổ chức các hội nghị tập huấn cho các tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) trên địa bàn tỉnh.]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700 <![CDATA[Tăng cường tuyên truyền chuyển đổi số tại cơ sở]]> https://baobinhduong.vn/tang-cuong-tuyen-truyen-chuyen-doi-so-tai-co-so-a283222.html Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) tỉnh nhằm tuyên truyền đến tận nhà dân,]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700 <![CDATA[Nhiều địa phương thực hiện phương châm “Mỗi người dân một tài khoản”]]> https://baobinhduong.vn/nhieu-dia-phuong-thuc-hien-phuong-cham-moi-nguoi-dan-mot-tai-khoan-a283221.html Từ thành công của mô hình “Mỗi người dân một tài khoản” của phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, đến nay, nhiều xã, phường, thị trấn của tỉnh đã xây dựng phương châm “Mỗi người dân một tài khoản”.]]> Fri, 09 Dec 2022 08:26:34 +0700