<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/subcate/cai-cach-hanh-chinh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:17 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Chỉ số PAPI năm 2021: Phản ánh những cố gắng, nỗ lực của chính quyền các cấp trong tỉnh]]> https://baobinhduong.vn/chi-so-papi-nam-2021-phan-anh-nhung-co-gang-no-luc-cua-chinh-quyen-cac-cap-trong-tinh-a271020.html Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam vừa tổ chức công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Việt Nam năm 2021.]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700 <![CDATA[Bình Dương vươn lên đứng thứ 2 cả nước về Chỉ số PAPI năm 2021]]> https://baobinhduong.vn/binh-duong-vuon-len-dung-thu-2-ca-nuoc-ve-chi-so-papi-nam-2021-a270969.html Hôm qua (10-5), tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021.]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700 <![CDATA[Giải pháp nào để nâng cao Chỉ số PAPI?]]> https://baobinhduong.vn/giai-phap-nao-de-nang-cao-chi-so-papi-a270532.html Theo kết quả công bố, năm 2020, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh đạt tổng điểm 40,76/80. Để cải thiện và nâng cao chỉ số này, Bình Dương cần phải làm gì?]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700 <![CDATA[Phường Phú Thọ, Tp.Thủ Dầu Một: Khánh thành Bộ phận “một cửa” hiện đại]]> https://baobinhduong.vn/phuong-phu-tho-tp-thu-dau-mot-khanh-thanh-bo-phan-mot-cua-hien-dai-a270205.html Ngày mai (29-4), UBND phường Phú Thọ sẽ tổ chức khánh thành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) hiện đại, đạt tiêu chuẩn theo Nghị định 61 của Chính phủ (ảnh).]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700 <![CDATA[TX.Tân Uyên: Tập trung rà soát, kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật]]> https://baobinhduong.vn/tx-tan-uyen-tap-trung-ra-soat-kiem-soat-van-ban-quy-pham-phap-luat-a270204.html Trong quý 1-2022, UBND TX.Tân Uyên đã ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã năm 2022.]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700 <![CDATA[Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số - nhiều đề xuất hay]]> https://baobinhduong.vn/xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chinh-quyen-so-nhieu-de-xuat-hay-a270203.html Phát triển chính quyền điện tử làm nền tảng hướng tới chính quyền số được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện đại hóa nền hành chính,]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700 <![CDATA[HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện PAPI ở 3 thành phố]]> https://baobinhduong.vn/hdnd-tinh-giam-sat-viec-thuc-hien-papi-o-3-thanh-pho-a269310.html Sáng 15-4, tại UBND TP.Thuận An, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ số về hiệu quả quản trị...]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700 <![CDATA[HĐND tỉnh giám sát về kết quả thực hiện các chỉ số PAPI ở các địa phương]]> https://baobinhduong.vn/hdnd-tinh-giam-sat-ve-ket-qua-thuc-hien-cac-chi-so-papi-o-cac-dia-phuong-a269133.html Sáng 13-4, tại UBND huyện Phú Giáo, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề...]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700 <![CDATA[Phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một: Chủ động hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến]]> https://baobinhduong.vn/phuong-phu-tho-tp-thu-dau-mot-chu-dong-huong-dan-nguoi-dan-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-a268789.html Xác định người dân là trọng tâm phục vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong quý 1-2022 đã triển khai được một số mô hình cải cách hành chính (CCHC) vì nhân dân phục vụ]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700 <![CDATA[Xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên nghiệp]]> https://baobinhduong.vn/xay-dung-doi-ngu-truyen-thong-chinh-sach-chuyen-nghiep-a268788.html Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Văn bản số 837/BTTTT gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp.]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700 <![CDATA[TX.Tân Uyên: Thực hiện đề án vị trí việc làm]]> https://baobinhduong.vn/tx-tan-uyen-thuc-hien-de-an-vi-tri-viec-lam-a268787.html UBND TX.Tân Uyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng Đề án vị trí việc làm và đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án theo Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 21-7- 2020]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700 <![CDATA[Phường Lái Thiêu, TP.Thuận An: Giải quyết trên 4.400 hồ sơ đúng hẹn]]> https://baobinhduong.vn/phuong-lai-thieu-tp-thuan-an-giai-quyet-tren-4-400-ho-so-dung-hen-a268786.html Trong quý 1-2022, bộ phận “một cửa” của phường Lái Thiêu đã tiếp nhận và giải quyết được 4.403 hồ sơ trên các lĩnh vực, tất cả đều giải quyết đúng hẹn; trong đó có 58 hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 và 11 hồ sơ chứng thực điện tử.]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700 <![CDATA[Tập trung giải pháp cải thiện Chỉ số PAPI]]> https://baobinhduong.vn/tap-trung-giai-phap-cai-thien-chi-so-papi-a268722.html UBND tỉnh đã có kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022.]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700 <![CDATA[Nỗ lực cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công]]> https://baobinhduong.vn/no-luc-cai-thien-va-nang-cao-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-a268508.html Nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa tổ chức đoàn giám sát]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700 <![CDATA[Giám sát kết quả thực hiện các Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công]]> https://baobinhduong.vn/giam-sat-ket-qua-thuc-hien-cac-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-a268386.html Ngày 1-4, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã giám sát về tình hình, kết quả thực hiện các Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công]]> Tue, 17 May 2022 00:33:23 +0700