<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:25 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và năm 2024]]> https://baobinhduong.vn/quy-dinh-viec-nhap-khau-mat-hang-gao-va-la-thuoc-la-kho-co-xuat-xu-tu-vuong-quoc-campuchia-theo-han-ngach-thue-quan-nam-2023-va-nam-2024-a320241.html Ngày 4-4-2024, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 06/2024/ TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a320240.html I. CHÍNH PHỦ]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a319761.html Nghị định 33/2024/NĐ-CP ngày 27-3-2024 của Chính phủ quy định về thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700 <![CDATA[Áp dụng quy định mới về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 15-5-2024]]> https://baobinhduong.vn/ap-dung-quy-dinh-moi-ve-co-che-dieu-chinh-muc-gia-ban-le-dien-binh-quan-tu-ngay-15-5-2024-a319221.html Ngày 26-3-2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2024/ QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. (gọi tắt là Quyết định 05).]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a319219.html I. QUYẾT ĐỊNH]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a318242.html Nghị định 27/2024/NĐ-CP ngày 6-3-2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp.]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a317757.html Nghị định 22/2024/NĐ-CP ngày 27-2-2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 82/2016/NĐ- CP quy định về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định 61/2019/NĐ-CP...]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a317289.html I. Chính phủ]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700 <![CDATA[Quy định mới về tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ]]> https://baobinhduong.vn/quy-dinh-moi-ve-tien-luong-va-tien-thuong-doi-voi-nguoi-lao-dong-lam-viec-trong-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-a317288.html Ngày 23-2-2024, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13-6-2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700 <![CDATA[Văn bản pháp luật]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-phap-luat-a316797.html Nghị định 15/2024/NĐ-CP ngày 16-2-2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành...]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700 <![CDATA[Văn bản pháp luật]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-phap-luat-a316264.html I. CHÍNH PHỦ]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a316226.html Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 5-2-2024 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a315693.html I. THÔNG TƯ]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700 <![CDATA[Văn bản pháp luật]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-phap-luat-a315224.html Nghị định 01/2024/NĐ-CP ngày 1-1-2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700 <![CDATA[Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024]]> https://baobinhduong.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-1-2024-a313342.html Từ 1/1/2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%; khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa; xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024.]]> Thu, 25 Apr 2024 22:48:06 +0700