<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:09 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô]]> https://baobinhduong.vn/thi-diem-dau-gia-bien-so-xe-o-to-a285452.html Ngày 15-11-2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Theo đó, Nghị quyết 73 có một số điểm lưu ý như sau...]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a285451.html Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29-11-2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương.]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a284925.html I. Thủ tướng Chính phủ]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700 <![CDATA[Các trường hợp kiểm ngư được dừng tàu cá để kiểm tra]]> https://baobinhduong.vn/cac-truong-hop-kiem-ngu-duoc-dung-tau-ca-de-kiem-tra-a284924.html Ngày 22-11-2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT quy định quy trình tuần tra,]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700 <![CDATA[Hướng dẫn thực hiện Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải]]> https://baobinhduong.vn/huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-thu-ve-ho-tro-san-xuat-phuong-tien-van-tai-a284454.html Ngày 11-11-2022, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 22/2022/QĐ- TTg về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút...]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a284453.html Nghị định 95/2022/NĐ-CP ngày 15-11-2022 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a283873.html I. Chính phủ:]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700 <![CDATA[Quy định về việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp]]> https://baobinhduong.vn/quy-dinh-ve-viec-giang-day-khoi-luong-kien-thuc-van-hoa-thpt-trong-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-a283872.html Ngày 8-11-2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là Thông tư 15).]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700 <![CDATA[Tỉnh Bình Dương chỉ đạo nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam]]> https://baobinhduong.vn/tinh-binh-duong-chi-dao-nhieu-hoat-dong-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-a283405.html Năm nay, nhiều hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1837/UBND-NC ngày 22-4-2022 về thực hiện...]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a283404.html Nghị định 90/2022/NĐ-CP ngày 28-10- 2022 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a282901.html I. Chính phủ:]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700 <![CDATA[Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm với cơ sở sản xuất mật ong xuất khẩu]]> https://baobinhduong.vn/quy-dinh-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-voi-co-so-san-xuat-mat-ong-xuat-khau-a282900.html Ngày 24-10-2022, Chính phủ ban hành Thông tư 15/2022/ TT-BNNPTNT quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y (VSTY) và an toàn thực phẩm đối với mật ong (gọi tắt là Thông tư 15).]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700 <![CDATA[Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý]]> https://baobinhduong.vn/quy-dinh-ve-nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-can-bo-cong-chuc-giu-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-a282408.html Ngày 18-10-2022, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (gọi tắt là Nghị định số 83).]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a282407.html Nghị định 81/2022/NĐ-CP ngày 14-10-2022 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700 <![CDATA[Những quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng]]> https://baobinhduong.vn/nhung-quy-dinh-ve-trach-nhiem-boi-thuong-thiet-hai-ngoai-hop-dong-a281912.html Theo quy định của Bộ Luật dân sự hiện hành quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng quy định chung, xác định thiệt hại và một số trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cụ thể.]]> Fri, 09 Dec 2022 10:19:28 +0700