<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:17 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Một số mức xử phạt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19]]> http://baobinhduong.vn/mot-so-muc-xu-phat-trong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-a246220.html Về hành vi tung tin giả về dịch bệnh Covid-19]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a246221.html Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a245132.html Nghị định 47/2021/ NĐ-CP ngày 1-4-2021 của Chính phủ hướng dẫn Luật Doanh nghiệp...]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700 <![CDATA[Quy định về đấu giá, chuyển nhượng đối với kho số viễn thông, tên miền internet]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-ve-dau-gia-chuyen-nhuong-doi-voi-kho-so-vien-thong-ten-mien-internet-a244719.html Ngày 30-3-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet.]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a244720.html I. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700 <![CDATA[11 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Việt Nam]]> http://baobinhduong.vn/11-nhom-doi-tuong-duoc-uu-tien-tiem-vac-xin-phong-covid-19-tai-viet-nam-a244722.html Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1210/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận,]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700 <![CDATA[Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi, được cấp thẻ căn cước công dân]]> http://baobinhduong.vn/cong-dan-viet-nam-tu-du-14-tuoi-duoc-cap-the-can-cuoc-cong-dan-a244560.html Theo quy định tại Luật Căn cước công dân (CCCD) năm 2014, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi thì được cấp thẻ CCCD.]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a244257.html Nghị định 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30-3-2021 sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a243791.html CHÍNH PHỦ]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a243317.html Nghị định 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19-3- 2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700 <![CDATA[Quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-ve-bao-dam-thuc-hien-nghia-vu-a243318.html Ngày 19-3-2021, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2021/NĐ-CP thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700 <![CDATA[Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng]]> http://baobinhduong.vn/tang-muc-chuan-tro-giup-xa-hoi-len-360-000-dong-thang-a242735.html Ngày 15-3-2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, mức trợ cấp xã hội đã được quy định tăng thêm 90.000 đồng.]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a242301.html Nghị định 17/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9-3-2021 quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700 <![CDATA[Vi phạm quy định về hoạt động nuôi chim yến có thể bị phạt tiền đến 15.000.000 đồng]]> http://baobinhduong.vn/vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-nuoi-chim-yen-co-the-bi-phat-tien-den-15-000-000-dong-a241802.html Ngày 1-3-2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a241803.html I. CHÍNH PHỦ]]> Mon, 17 May 2021 20:52:54 +0700