<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:20 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương: Ban hành quyết định phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ]]> https://baobinhduong.vn/giam-doc-cong-an-tinh-binh-duong-ban-hanh-quyet-dinh-phan-cap-cong-tac-dang-ky-cap-bien-so-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-a271487.html Ngày 16-5-2022, Giám đốc Công an (CA) tỉnh đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-CAT-PC08 về việc phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong CA tỉnh Bình Dương.]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700 <![CDATA[Từ ngày 21-5: Người vi phạm có thể nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an]]> https://baobinhduong.vn/tu-ngay-21-5-nguoi-vi-pham-co-the-nop-phat-qua-cong-dich-vu-cong-cua-bo-cong-an-a271484.html Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 15/2022/ TT-BCA sửa đổi Thông tư 65/2020/TT-BCA về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a271213.html I. Thủ Tướng Chính Phủ]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700 <![CDATA[Các hình thức tổ chức giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh, sinh viên]]> https://baobinhduong.vn/cac-hinh-thuc-to-chuc-giao-duc-kien-thuc-ky-nang-phong-chay-chua-chay-cho-hoc-sinh-sinh-vien-a271212.html Ngày 11-5-2022, Bộ trưởng Bộ Giáo và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư 06/2022/ TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy (PCCC)]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700 <![CDATA[Chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bị nhiễm Covid-19]]> https://baobinhduong.vn/che-do-chinh-sach-doi-voi-nguoi-duoc-dieu-dong-huy-dong-tham-gia-phong-chong-dich-benh-covid-19-bi-nhiem-covid-19-a270721.html Ngày 29-4-2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30-12-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 7-5]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-7-5-a270719.html Thông tư 25/2022/TT-BTC ngày 28-4-2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán...]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a270449.html Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700 <![CDATA[Từ ngày 21-5-2022: Được đăng ký xe máy tại Công an xã]]> https://baobinhduong.vn/tu-ngay-21-5-2022-duoc-dang-ky-xe-may-tai-cong-an-xa-a269860.html Ngày 6-4-2022, Bộ trưởng Bộ Công an (CA), ban hành Thông tư 15/2020/TT-BCA ngày 6-4-2022 của Bộ trưởng Bộ CA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20-10-2017 của Bộ trưởng Bộ CA...]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a269859.html Nghị định 25/2022/NĐ-CP ngày 12-4-2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17-6-2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a268879.html Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 5-4-2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 26-3]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-26-3-a267954.html Quyết định 05/2022/ QĐ-TTg ngày 23-3- 2022 sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành.]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700 <![CDATA[Những quy định mới liên quan đến kinh doanh bất động sản]]> https://baobinhduong.vn/nhung-quy-dinh-moi-lien-quan-den-kinh-doanh-bat-dong-san-a267953.html Ngày 6-2-2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) (gọi tắt là Nghị định 02). Nghị định này thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP.]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> https://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a267484.html I. Chính phủ]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700 <![CDATA[Chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương]]> https://baobinhduong.vn/chinh-sach-ho-tro-doi-voi-nguoi-cai-nghien-ma-tuy-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-a267483.html Ngày 10-12-2021, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND về việc quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700 <![CDATA[Những quy định mới liên quan đến môi giới bất động sản]]> https://baobinhduong.vn/nhung-quy-dinh-moi-lien-quan-den-moi-gioi-bat-dong-san-a267479.html Ngày 28-1-2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.]]> Fri, 20 May 2022 18:25:58 +0700