<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/subcate/chong-dien-bien-hoa-binh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:23 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Luận điệu xuyên tạc việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an]]> https://baobinhduong.vn/luan-dieu-xuyen-tac-viec-thuc-hien-nghia-vu-quan-su-cong-an-a290791.html Thời gian gần đây, trên mạng internet, một số tổ chức, cá nhân thù địch móc nối với những phần tử cơ hội chính trị, những đối tượng bất mãn cố tình cắt ghép, ngụy tạo những bức ảnh, video clip]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700 <![CDATA[Cơ sở khoa học-thực tiễn để bác bỏ luận điệu “chủ nghĩa xã hội là ảo vọng”]]> https://baobinhduong.vn/co-so-khoa-hoc-thuc-tien-de-bac-bo-luan-dieu-chu-nghia-xa-hoi-la-ao-vong-a288125.html Theo quan niệm của C.Mác và Ph.Ăng-ghen, CNXH trước hết và tiêu biểu là sự vận động của đời sống hiện thực theo xu hướng xã hội hóa. Nó đối lập với xu hướng tư nhân hóa của xã hội hiện tồn.]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700 <![CDATA[Thủ đoạn viết lại lịch sử, làm sai lệch chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”]]> https://baobinhduong.vn/thu-doan-viet-lai-lich-su-lam-sai-lech-chien-thang-dien-bien-phu-tren-khong-a287949.html 50 năm đi qua, đã có rất nhiều cuộc hội thảo, nghiên cứu làm sáng tỏ bản chất, ý nghĩa chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700 <![CDATA[Phê phán luận điệu xuyên tạc: “Cách mạng Tháng Mười là say mê bạo lực”]]> https://baobinhduong.vn/phe-phan-luan-dieu-xuyen-tac-cach-mang-thang-muoi-la-say-me-bao-luc-a283693.html Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái đất.]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700 <![CDATA[Đấu tranh, bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống]]> https://baobinhduong.vn/dau-tranh-bao-ve-cac-gia-tri-van-hoa-truyen-thong-a282831.html Văn hóa truyền thống là hồn cốt của dân tộc, được coi như giá trị thương hiệu, quyền lực mềm, vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam.]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700 <![CDATA[Phê phán những luận điệu phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam]]> https://baobinhduong.vn/phe-phan-nhung-luan-dieu-phu-nhan-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-a282830.html Một trong những âm mưu của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam là đưa ra những quan điểm sai trái nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam.]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700 <![CDATA[Xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam - điều vô lý, không thể chấp nhận]]> https://baobinhduong.vn/xuyen-tac-cong-tac-xay-dung-chinh-don-dang-o-viet-nam-dieu-vo-ly-khong-the-chap-nhan-a282829.html Một thực tế không thể phủ nhận đó là kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng (XD,CĐĐ) đạt được trong thời gian qua khẳng định XD, CĐĐ là vấn đề có tính nguyên tắc và mang tính chiến lược]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700 <![CDATA[Ngăn chặn âm mưu tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh]]> https://baobinhduong.vn/ngan-chan-am-muu-tac-dong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-tren-linh-vuc-quoc-phong-an-ninh-a281234.html Hiện nay, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nguy cơ hết sức nghiêm trọng đối với sự tồn vong, vững mạnh của đất nước ta, diễn ra ở nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, an ninh.]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700 <![CDATA[Không thể nhân danh “hoạt động vì môi trường” để vi phạm pháp luật]]> https://baobinhduong.vn/khong-the-nhan-danh-hoat-dong-vi-moi-truong-de-vi-pham-phap-luat-a274989.html Ngày 17/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 24 tháng tù giam đối với bà Ngụy Thị Khanh – cựu Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh Green ID về tội trốn thuế theo Điều 200, Bộ luật Hình sự.]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700 <![CDATA[Luận điệu sai trái về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh]]> https://baobinhduong.vn/luan-dieu-sai-trai-ve-chu-truong-thanh-lap-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-cap-tinh-a272353.html Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã tán thành Tờ trình của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập ban chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700 <![CDATA[Lật tẩy chiêu trò bôi nhọ, kích động]]> https://baobinhduong.vn/lat-tay-chieu-tro-boi-nho-kich-dong-a269687.html Cứ đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), những kẻ "lật sử" lại tìm mọi cách để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, bôi nhọ lịch sử Việt Nam và công cuộc thống nhất đất nước của toàn dân ta.]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700 <![CDATA[Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân]]> https://baobinhduong.vn/dau-tranh-chong-cac-luan-dieu-xuyen-tac-phu-nhan-duong-loi-quoc-phong-toan-dan-a267126.html Đường lối quốc phòng toàn dân (QPTD) là sự nhận thức nhất quán của Đảng ta nhằm xây dựng nền QPTD vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700 <![CDATA[Giữ "phương diện quốc gia"]]> https://baobinhduong.vn/giu-phuong-dien-quoc-gia-a265780.html Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đời sống kinh tế-xã hội của cả nước đã có sự khởi sắc tích cực trên nhiều lĩnh vực.]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700 <![CDATA[Chiêu trò xuyên tạc về kỳ họp bất thường của Quốc hội]]> https://baobinhduong.vn/chieu-tro-xuyen-tac-ve-ky-hop-bat-thuong-cua-quoc-hoi-a264018.html Sau 4,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XV đã thành công và bế mạc vào tuần qua.]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700 <![CDATA[Đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật hiện nay]]> https://baobinhduong.vn/dau-tranh-voi-nhung-bieu-hien-sai-trai-lech-lac-tren-linh-vuc-van-hoc-nghe-thuat-hien-nay-a256523.html Gần đây, lĩnh vực văn học, nghệ thuật có sự phát triển rất phong phú, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội trong thời kỳ mới song cũng xuất hiện những biểu hiện lệch lạc, sai trái]]> Thu, 23 Mar 2023 21:37:28 +0700