<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/subcate/co-hoi-nghe-nghiep/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:20 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Sôi động thị trường lao động ngày đầu xuân]]> https://baobinhduong.vn/soi-dong-thi-truong-lao-dong-ngay-dau-xuan-a264959.html Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tăng cường tuyển dụng thêm lao động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh.]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700 <![CDATA[Báo Bình Dương cần tuyển Kế toán trưởng]]> https://baobinhduong.vn/bao-binh-duong-can-tuyen-ke-toan-truong-a264956.html Bấm để xem chi tiết...]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700 <![CDATA[Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thông báo]]> https://baobinhduong.vn/trung-tam-dich-vu-viec-lam-tinh-binh-duong-thong-bao-a257132.html Thông tin tuyển dụng...]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700 <![CDATA[Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thông báo]]> https://baobinhduong.vn/trung-tam-dich-vu-viec-lam-tinh-binh-duong-thong-bao-a257131.html Thông tin tuyển dụng...]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700 <![CDATA[Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thông báo]]> https://baobinhduong.vn/trung-tam-dich-vu-viec-lam-tinh-binh-duong-thong-bao-a257130.html Thông tin tuyển dụng...]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700 <![CDATA[Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thông báo]]> https://baobinhduong.vn/trung-tam-dich-vu-viec-lam-tinh-binh-duong-thong-bao-a257129.html Hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đang tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại trụ sở chính và các chi nhánh...]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700 <![CDATA[Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thông báo]]> https://baobinhduong.vn/trung-tam-dich-vu-viec-lam-tinh-binh-duong-thong-bao-a256398.html Thông tin tuyển dụng...]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700 <![CDATA[Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thông báo]]> https://baobinhduong.vn/trung-tam-dich-vu-viec-lam-tinh-binh-duong-thong-bao-a256397.html Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động nộp hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp. Hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đang tiếp nhận hồ sơ trực tuyến...]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700 <![CDATA[Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thông báo]]> https://baobinhduong.vn/trung-tam-dich-vu-viec-lam-tinh-binh-duong-thong-bao-a256396.html Thông tin tuyển dụng...]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700 <![CDATA[Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thông báo]]> https://baobinhduong.vn/trung-tam-dich-vu-viec-lam-tinh-binh-duong-thong-bao-a256395.html Thông tin tuyển dụng...]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700 <![CDATA[Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thông báo]]> https://baobinhduong.vn/trung-tam-dich-vu-viec-lam-tinh-binh-duong-thong-bao-a256394.html Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động nộp hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp. Hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đang tiếp nhận hồ sơ trực tuyến...]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700 <![CDATA[Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thông báo]]> https://baobinhduong.vn/trung-tam-dich-vu-viec-lam-tinh-binh-duong-thong-bao-a255424.html Thông tin tuyển dụng...]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700 <![CDATA[Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thông báo]]> https://baobinhduong.vn/trung-tam-dich-vu-viec-lam-tinh-binh-duong-thong-bao-a255421.html Hướng dẫn nhận kết quả bảo hiểm thất nghiệp...]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700 <![CDATA[Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thông báo]]> https://baobinhduong.vn/trung-tam-dich-vu-viec-lam-tinh-binh-duong-thong-bao-a255420.html Thông tin tuyển dụng...]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700 <![CDATA[Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thông báo]]> https://baobinhduong.vn/trung-tam-dich-vu-viec-lam-tinh-binh-duong-thong-bao-a255417.html Thông tin tuyển dụng...]]> Fri, 20 May 2022 17:09:20 +0700