<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/subcate/dhd-cong-an-tinh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:25 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân]]> https://baobinhduong.vn/xay-dung-luc-luong-cong-an-tinh-trong-sach-vung-manh-co-suc-chien-dau-cao-het-long-het-suc-phung-su-to-quoc-phuc-vu-nhan-dan-a228951.html Sáng 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an (CA) tỉnh lần thứ X I, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ hai và tiến hành bế mạc.]]> Sun, 25 Feb 2024 09:55:31 +0700 <![CDATA[Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI]]> https://baobinhduong.vn/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-cong-an-tinh-lan-thu-xi-a228912.html Sáng 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ hai và tổ chức bế mạc.]]> Sun, 25 Feb 2024 09:55:31 +0700 <![CDATA[Xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt]]> https://baobinhduong.vn/xay-dung-dang-bo-xay-dung-luc-luong-cong-an-tinh-that-su-trong-sach-vung-manh-ve-moi-mat-a228883.html Sáng qua (12-8), Đảng bộ Công an tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.]]> Sun, 25 Feb 2024 09:55:31 +0700 <![CDATA[Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trấn áp “tín dụng đen”]]> https://baobinhduong.vn/nang-cao-hieu-qua-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-tran-ap-tin-dung-den-a228882.html Trong chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025,]]> Sun, 25 Feb 2024 09:55:31 +0700 <![CDATA[Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI]]> https://baobinhduong.vn/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-cong-an-tinh-lan-thu-xi-a228841.html Sáng 12-8, Đảng bộ Công an tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.]]> Sun, 25 Feb 2024 09:55:31 +0700 <![CDATA[Công an Bình Dương: “Đoàn kết, dân chủ, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”]]> https://baobinhduong.vn/cong-an-binh-duong-doan-ket-dan-chu-neu-guong-ky-cuong-trach-nhiem-hieu-qua-a228814.html Hôm nay (12-8), Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.]]> Sun, 25 Feb 2024 09:55:31 +0700 <![CDATA[Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI họp phiên trù bị]]> https://baobinhduong.vn/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-cong-an-tinh-lan-thu-xi-hop-phien-tru-bi-a228794.html Chiều 11-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên trù bị]]> Sun, 25 Feb 2024 09:55:31 +0700 <![CDATA[Lan tỏa phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”]]> https://baobinhduong.vn/lan-toa-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-a228738.html Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước…”, trong những năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã thường xuyên chú trọng tổ chức thực hiện các phong trào thi đua]]> Sun, 25 Feb 2024 09:55:31 +0700 <![CDATA[Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh: Tổ chức thành công Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025]]> https://baobinhduong.vn/dang-bo-phong-canh-sat-hinh-su-cong-an-tinh-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-lan-thu-x-nhiem-ky-2020-2025-a225510.html Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.]]> Sun, 25 Feb 2024 09:55:31 +0700