<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/dhd-huyen-dau-tieng/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:03 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025: Phát triển theo hướng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao]]> http://baobinhduong.vn/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-dau-tieng-lan-thu-v-nhiem-ky-2020-2025-phat-trien-theo-huong-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-a226709.html Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc trong không khí dân chủ, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng qua (10-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên bế mạc]]> Tue, 03 Aug 2021 03:01:01 +0700 <![CDATA[Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V]]> http://baobinhduong.vn/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-dau-tieng-lan-thu-v-a226654.html Sáng 10-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ 3 và tiến hành bế mạc.]]> Tue, 03 Aug 2021 03:01:01 +0700 <![CDATA[Thảo luận tại tổ: Thống nhất cao về các mục tiêu phát triển]]> http://baobinhduong.vn/thao-luan-tai-to-thong-nhat-cao-ve-cac-muc-tieu-phat-trien-a226617.html Hôm qua (9-7), tại 4 tổ thảo luận, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã phân tích sâu các kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua;]]> Tue, 03 Aug 2021 03:01:01 +0700 <![CDATA[Đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp]]> http://baobinhduong.vn/danh-gia-dung-tiem-nang-the-manh-de-ra-muc-tieu-nhiem-vu-phu-hop-a226621.html Sáng qua (9-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước;]]> Tue, 03 Aug 2021 03:01:01 +0700 <![CDATA[Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020-2025]]> http://baobinhduong.vn/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-dau-tieng-nhiem-ky-2020-2025-a226590.html Sáng 9-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.]]> Tue, 03 Aug 2021 03:01:01 +0700 <![CDATA[Tiếp nối những thành công]]> http://baobinhduong.vn/tiep-noi-nhung-thanh-cong-a226555.html Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song phát huy truyền thống quê hương anh hùng, toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Dầu Tiếng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn,]]> Tue, 03 Aug 2021 03:01:01 +0700 <![CDATA[Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng: Đưa Dầu Tiếng phát triển toàn diện, bền vững]]> http://baobinhduong.vn/dong-chi-nguyen-chi-trung-bi-thu-huyen-uy-dau-tieng-dua-dau-tieng-phat-trien-toan-dien-ben-vung-a226552.html Hôm nay (9-7), Đảng bộ huyện Dầu Tiếng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.]]> Tue, 03 Aug 2021 03:01:01 +0700 <![CDATA[Đường lên nông thôn mới kiểu mẫu]]> http://baobinhduong.vn/duong-len-nong-thon-moi-kieu-mau-a226553.html Trong nhiệm kỳ qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) với sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân, huyện Dầu Tiếng đã sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.]]> Tue, 03 Aug 2021 03:01:01 +0700 <![CDATA[Đại hội Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên trù bị]]> http://baobinhduong.vn/dai-hoi-dang-bo-huyen-dau-tieng-lan-thu-v-nhiem-ky-2020-2025-hop-phien-tru-bi-a226522.html Sáng 8-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào phiên họp trù bị.]]> Tue, 03 Aug 2021 03:01:01 +0700 <![CDATA[Đảng bộ huyện Dầu Tiếng: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh]]> http://baobinhduong.vn/dang-bo-huyen-dau-tieng-xay-dung-dang-he-thong-chinh-tri-trong-sach-vung-manh-a226479.html Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Dầu Tiếng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng,]]> Tue, 03 Aug 2021 03:01:01 +0700