<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/dhd-quan-su-tinh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:03 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao]]> http://baobinhduong.vn/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-su-tinh-lan-thu-xii-nhiem-ky-2020-2025-phat-huy-truyen-thong-hoan-thanh-xuat-sac-moi-nhiem-vu-duoc-giao-a227639.html Hôm qua (24-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ 2 và tiến hành bế mạc.]]> Tue, 03 Aug 2021 02:36:50 +0700 <![CDATA[Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025: Dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm cao]]> http://baobinhduong.vn/dai-hoi-dang-bo-quan-su-tinh-nhiem-ky-2020-2025-dan-chu-tri-tue-doan-ket-trach-nhiem-cao-a227611.html (BDO) Chiều 24-7, Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) tỉnh đã tổ chức bế mạc Đại hội Đại biểu ĐBQS tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.]]> Tue, 03 Aug 2021 02:36:50 +0700 <![CDATA[Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu]]> http://baobinhduong.vn/nang-cao-chat-luong-giao-duc-chinh-tri-huan-luyen-s-n-sang-chien-dau-a227570.html Trong chương trình Đại hội Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 hôm qua (23-7), đại hội đã nghe tham luận của các đoàn đại biểu đến từ các Đảng bộ trực thuộc.]]> Tue, 03 Aug 2021 02:36:50 +0700 <![CDATA[Chủ động sáng tạo, tự lực tự cường]]> http://baobinhduong.vn/chu-dong-sang-tao-tu-luc-tu-cuong-a227571.html Hôm qua (23-7), Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) tỉnh đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.]]> Tue, 03 Aug 2021 02:36:50 +0700 <![CDATA[Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025: Chủ động sáng tạo, tự lực tự cường]]> http://baobinhduong.vn/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-su-tinh-lan-thu-xii-nhiem-ky-2020-2025-chu-dong-sang-tao-tu-luc-tu-cuong-a227542.html (BDO) Chiều 23-7, Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) tỉnh đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu ĐBQS tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.]]> Tue, 03 Aug 2021 02:36:50 +0700 <![CDATA[Đảng bộ Quân sự tỉnh: Tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm 2020 -2025]]> http://baobinhduong.vn/dang-bo-quan-su-tinh-to-chuc-phien-tru-bi-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-xii-nhiem-2020-2025-a227507.html (BDO) Sáng 23-7, Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Dương đã tổ chức thực hiện phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 -2025.]]> Tue, 03 Aug 2021 02:36:50 +0700 <![CDATA[Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện]]> http://baobinhduong.vn/xay-dung-luc-luong-vu-trang-tinh-vung-manh-toan-dien-a227481.html Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã quán triệt sâu sắc, chủ động tham mưu cấp ủy,]]> Tue, 03 Aug 2021 02:36:50 +0700 <![CDATA[Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội]]> http://baobinhduong.vn/thi-dua-lap-thanh-tich-chao-mung-dai-hoi-a227482.html Trong những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã đẩy mạnh thi đua để chung tay, góp sức cùng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các mặt công tác, công trình]]> Tue, 03 Aug 2021 02:36:50 +0700 <![CDATA[Khu vực phòng thủ hiệu quả, vững chắc]]> http://baobinhduong.vn/khu-vuc-phong-thu-hieu-qua-vung-chac-a227483.html Thực hiện Nghị quyết 28- NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới,]]> Tue, 03 Aug 2021 02:36:50 +0700 <![CDATA[Trường Sĩ quan Công binh: Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025]]> http://baobinhduong.vn/truong-si-quan-cong-binh-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-nhiem-ky-2020-2025-a225491.html Sáng 22-6, Đảng bộ trường Sĩ quan Công binh đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.]]> Tue, 03 Aug 2021 02:36:50 +0700