<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/subcate/huyen-bac-tan-uyen/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:29 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Quan tâm chăm lo sức khỏe học đường]]> https://baobinhduong.vn/quan-tam-cham-lo-suc-khoe-hoc-duong-a279830.html Với điều kiện thực tế của địa phương, huyện Bắc Tân Uyên xác định Chương trình sức khỏe học đường (SKHĐ) giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700 <![CDATA[Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học]]> https://baobinhduong.vn/phat-trien-giao-duc-the-chat-va-the-thao-truong-hoc-a279829.html Những năm qua, việc nâng cao chất lượng giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trường học (TTTH) tại các trường học tại huyện Bắc Tân Uyên luôn được ngành giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) huyện chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc.]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700 <![CDATA[Chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non]]> https://baobinhduong.vn/cham-soc-suc-khoe-bao-dam-an-toan-cho-tre-mam-non-a279827.html Năm học 2022-2023, huyện Bắc Tân Uyên có 10 trường mầm non và 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có phép hoạt động với 131 nhóm lớp/3.462 trẻ.]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700 <![CDATA[MTTQ huyện Bắc Tân Uyên: Nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh]]> https://baobinhduong.vn/mttq-huyen-bac-tan-uyen-nong-cot-trong-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-a279759.html Phát huy vai trò nòng cốt, thời gian qua MTTQ trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đã tích cực thực hiện Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh (VH-VM)” trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2021-2025.]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700 <![CDATA[Ủy ban MTTQ xã Đất Cuốc: Phối hợp trao quà cho người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn]]> https://baobinhduong.vn/uy-ban-mttq-xa-dat-cuoc-phoi-hop-trao-qua-cho-nguoi-gia-neo-don-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan-a279757.html Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Cuốc vừa phối hợp với UBND và các ngành, đoàn thể xã tổ chức trao 30 phần quà cho người già neo đơn, trẻ em hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã,]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700 <![CDATA[Ủy ban MTTQ xã Lạc An: Cải tạo tuyến đường kiểu mẫu]]> https://baobinhduong.vn/uy-ban-mttq-xa-lac-an-cai-tao-tuyen-duong-kieu-mau-a279756.html Ủy ban MTTQ xã Lạc An vừa phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã, chi bộ, Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân trên địa bàn ấp 4 ra quân chăm sóc, cải tạo tuyến đường kiểu mẫu Lạc An 71 “sáng - xanh - sạch - đẹp”.]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700 <![CDATA[Thị trấn Tân Thành: Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận]]> https://baobinhduong.vn/thi-tran-tan-thanh-phat-huy-vai-tro-trach-nhiem-cua-can-bo-mat-tran-a279755.html Qua các phong trào, cuộc vận động được thực hiện hiệu quả tại địa phương, MTTQ thị trấn Tân Thành đã khẳng định vai trò, sự quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ thị trấn đến các khu phố.]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700 <![CDATA[MTTQ thị trấn Tân Bình: Nhiều chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ 2019-2024 về đích sớm]]> https://baobinhduong.vn/mttq-thi-tran-tan-binh-nhieu-chi-tieu-giua-nhiem-ky-2019-2024-ve-dich-som-a279754.html Qua 3 năm thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2019- 2024, đến nay Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Bình đã đạt 6/7 chỉ tiêu đề ra.]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700 <![CDATA[Phụ nữ khởi nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới]]> https://baobinhduong.vn/phu-nu-khoi-nghiep-gop-phan-xay-dung-nong-thon-moi-a278402.html Trong năm 2022, cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động phụ nữ khởi nghiệp và chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700 <![CDATA[Huyện Bắc Tân Uyên: Tích cực phổ biến pháp luật đến nhân dân]]> https://baobinhduong.vn/huyen-bac-tan-uyen-tich-cuc-pho-bien-phap-luat-den-nhan-dan-a278401.html Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bắc Tân Uyên và các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700 <![CDATA[Nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông trong năm học mới]]> https://baobinhduong.vn/no-luc-bao-dam-an-toan-giao-thong-trong-nam-hoc-moi-a278399.html Năm học 2022-2023 đang đến gần, để học sinh đến trường an toàn, Công an huyện Bắc Tân Uyên phối hợp với ngành chức năng tập trung thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường.]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700 <![CDATA[Hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển]]> https://baobinhduong.vn/hoan-thien-ha-tang-thuc-day-kinh-te-xa-hoi-phat-trien-a277121.html Nhằm sớm hoàn thiện các kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, những năm qua, huyện Bắc Tân Uyên đã huy động và tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư theo từng giai đoạn cụ thể.]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700 <![CDATA[Tân Lập dần khởi sắc]]> https://baobinhduong.vn/tan-lap-dan-khoi-sac-a277116.html Với vị trí đắc địa, hệ thống hạ tầng được quy hoạch đồng bộ và kết nối tốt, xã Tân Lập đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên nhiều lĩnh vực.]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700 <![CDATA[Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao]]> https://baobinhduong.vn/tap-trung-nguon-luc-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-a277114.html Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700 <![CDATA[Quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”]]> https://baobinhduong.vn/quan-tam-thuc-hien-tot-cong-tac-den-on-dap-nghia-a276391.html Bên cạnh nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Tân Uyên luôn quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”]]> Thu, 29 Sep 2022 09:03:37 +0700