<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/subcate/tai-chinh-ngan-hang/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:20 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Tập huấn phương án phòng, chống tội phạm liên quan lĩnh vực ngân hàng]]> https://baobinhduong.vn/tap-huan-phuong-an-phong-chong-toi-pham-lien-quan-linh-vuc-ngan-hang-a271287.html Ngày 15-5, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (Vietcombank Bình Dương) phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700 <![CDATA[Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Thủ Dầu Một: Tổng dư nợ cho vay ủy thác đạt 498 tỷ]]> https://baobinhduong.vn/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tp-thu-dau-mot-tong-du-no-cho-vay-uy-thac-dat-498-ty-a271022.html Trong 4 tháng đầu năm 2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thành phố huy động vốn đạt gần 77 tỷ đồng, cho vay gần 87 tỷ đồng với 918 lượt khách hàng, thu nợ trên 45 tỷ đồng.]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700 <![CDATA[Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Thuận An: Giải ngân gần 1,4 tỷ đồng vốn giải quyết việc làm]]> https://baobinhduong.vn/phong-giao-dich-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tp-thuan-an-giai-ngan-gan-1-4-ty-dong-von-giai-quyet-viec-lam-a270872.html Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1- 2022 của Chính phủ về chương trình phục phồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa,]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700 <![CDATA[Vietcombank đưa vào hoạt động Phòng Giao dịch Khu công nghiệp Tân Bình]]> https://baobinhduong.vn/vietcombank-dua-vao-hoat-dong-phong-giao-dich-khu-cong-nghiep-tan-binh-a270820.html Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đông Bình Dương (Vietcombank Đông Bình Dương) vừa khai trương, chính thức đưa vào hoạt động Phòng Giao dịch Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700 <![CDATA[Nghị quyết 11/NQ-CP: Đề xuất giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 2022]]> https://baobinhduong.vn/nghi-quyet-11-nq-cp-de-xuat-giam-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-2022-a269312.html Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ cũng có quy định điều kiện được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 là người thuê đất, thuê mặt nước phải ngừng sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch.]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700 <![CDATA[Dịch vụ ngân hàng chuyển dịch mạnh về nông thôn]]> https://baobinhduong.vn/dich-vu-ngan-hang-chuyen-dich-manh-ve-nong-thon-a269005.html Phát triển mạng lưới, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, thúc đẩy không dùng tiền mặt tại khu vực nông thôn, vùng xa tuy còn nhiều khó khăn, song đây là khu vực còn tiềm năng thúc đẩy phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng.]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700 <![CDATA[Các khoản nợ của Tập đoàn FLC liệu có đáng lo ngại?]]> https://baobinhduong.vn/cac-khoan-no-cua-tap-doan-flc-lieu-co-dang-lo-ngai-a268213.html Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của FLC lên tới gần 34.000 tỷ đồng. Nợ phải trả của tập đoàn này vượt 24.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ vay của FLC lại không lớn so với quy mô vốn chủ sở hữu.]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700 <![CDATA[Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Thuận An: Tổng dư nợ cho vay trả lương ngừng việc trên 244 tỷ đồng]]> https://baobinhduong.vn/phong-giao-dich-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tp-thuan-an-tong-du-no-cho-vay-tra-luong-ngung-viec-tren-244-ty-dong-a268109.html Để doanh nghiệp (DN) tiếp cận được chính sách hỗ trợ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Thuận An đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt nhu cầu, bố trí nguồn vốn cho vay kịp thời.]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700 <![CDATA[Thông qua dự án Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu]]> https://baobinhduong.vn/thong-qua-du-an-nghi-quyet-ve-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-dau-a267103.html Chính phủ quyết nghị thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022.]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700 <![CDATA[Vietcombank Bình Dương: Trao giải cho khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi]]> https://baobinhduong.vn/vietcombank-binh-duong-trao-giai-cho-khach-hang-tham-gia-chuong-trinh-khuyen-mai-a266741.html Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (Vietcombank Bình Dương) vừa trao giải thưởng chương trình khuyến mãi “Nhận kiều hối - Đón niềm vui”]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700 <![CDATA[Vietcombank Bình Dương trao giải “Nhận kiều hối- Đón niềm vui”]]> https://baobinhduong.vn/vietcombank-binh-duong-trao-giai-nhan-kieu-hoi-don-niem-vui-a266547.html Ngày 4-3, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Bình Dương (Vietcombank Bình Dương) đã trao giải thưởng chương trình khuyến mãi “Nhận kiều hối- Đón niềm vui”]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700 <![CDATA[Hệ thống ngân hàng chủ động đón đầu xu hướng 4.0]]> https://baobinhduong.vn/he-thong-ngan-hang-chu-dong-don-dau-xu-huong-4-0-a265354.html Đón đầu xu hướng ngân hàng thời 4.0 và phục vụ nhu cầu khách hàng, các ngân hàng thương mại đặt ra mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng ngân hàng điện tử]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700 <![CDATA[Bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng vay vốn]]> https://baobinhduong.vn/bao-dam-nguon-von-tin-dung-chinh-sach-den-dung-doi-tuong-vay-von-a264368.html Chiều 25-1, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự hội nghị tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700 <![CDATA[Toàn tỉnh có 78 tổ chức tín dụng]]> https://baobinhduong.vn/toan-tinh-co-78-to-chuc-tin-dung-a264315.html Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Bình Dương, đến cuối tháng 12-2021, trên địa bàn tỉnh có 78 tổ chức tín dụng (TCTD), công ty tài chính và tổ chức tài chính vi mô.]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700 <![CDATA[Vietcombank và Sacombank Bình Dương: Trao tặng quà tết cho người nghèo, trẻ em khó khăn]]> https://baobinhduong.vn/vietcombank-va-sacombank-binh-duong-trao-tang-qua-tet-cho-nguoi-ngheo-tre-em-kho-khan-a264243.html Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (Vietcombank Bình Dương) vừa trao số tiền 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh]]> Fri, 20 May 2022 17:23:43 +0700