<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/tai-chinh-ngan-hang/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:17 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Cần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản]]> http://baobinhduong.vn/can-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-bat-dong-san-a246643.html Nghị định 30/2021 của Chính phủ mới ban hành (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở) còn có một số điều bất cập]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700 <![CDATA[Kiểm soát chặt dòng tín dụng vào lĩnh vực rủi ro cao]]> http://baobinhduong.vn/kiem-soat-chat-dong-tin-dung-vao-linh-vuc-rui-ro-cao-a246395.html Dòng vốn tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng khá trong những tháng đầu năm 2021. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam - chi nhánh Bình Dương đang định hướng chỉ tập trung dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700 <![CDATA[Dư nợ lĩnh vực cho vay tiêu dùng có xu hướng giảm]]> http://baobinhduong.vn/du-no-linh-vuc-cho-vay-tieu-dung-co-xu-huong-giam-a246067.html Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Dương cho biết trong quý I-2021, tổng dư nợ cho vay trên toàn tỉnh đạt 233.404 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2020.]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700 <![CDATA[Tổng Bí thư: Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt]]> http://baobinhduong.vn/tong-bi-thu-tiep-tuc-dieu-hanh-chinh-sach-tien-te-chu-dong-linh-hoat-a246023.html Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành ngân hàng thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và huy động, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng.]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700 <![CDATA[Quý I-2021 các chương trình tín dụng lĩnh vực ưu tiên chiếm tỷ trọng 54% trên tổng dư nợ]]> http://baobinhduong.vn/quy-i-2021-cac-chuong-trinh-tin-dung-linh-vuc-uu-tien-chiem-ty-trong-54-tren-tong-du-no-a245056.html Đại diện Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Dương cho biết trong quý I-2021, hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng tốt, đúng định hướng.]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700 <![CDATA[Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ]]> http://baobinhduong.vn/my-dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-cac-nuoc-thao-tung-tien-te-a244735.html Đây là bản báo cáo đầu tiên được thực hiện dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, báo cáo kết luận rằng hiện không có nước nào nằm trong các tiêu chí của Mỹ để bị coi là quốc gia thao túng tiền tệ.]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700 <![CDATA[Ngân hàng Chính sách xã hội TX.Bến Cát: Tổng dư nợ đạt 99,7% kế hoạch tăng trưởng tín dụng]]> http://baobinhduong.vn/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tx-ben-cat-tong-du-no-dat-99-7-ke-hoach-tang-truong-tin-dung-a244487.html Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TX.Bến Cát, cho biết trong quý I, đơn vị tiếp tục thúc đẩy nhanh các nguồn vốn tín dụng đến đối tượng chính sách trên địa bàn.]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700 <![CDATA[Ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh]]> http://baobinhduong.vn/ngan-hang-dap-ung-tot-nhu-cau-von-san-xuat-kinh-doanh-a244343.html Hoạt động sản xuất phục hồi, kéo theo nhu cầu vay vốn tăng. Trước nhu cầu đó, các ngân hàng thương mại cũng tăng cường huy động vốn, thu hút nguồn tiền tiết kiệm.]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700 <![CDATA[Ngân hàng báo 'lãi khủng', doanh nghiệp vẫn gánh lãi suất cao]]> http://baobinhduong.vn/ngan-hang-bao-lai-khung-doanh-nghiep-van-ganh-lai-suat-cao-a244320.html Bức tranh lợi nhuận quý 1/2021 của các ngân hàng tăng mạnh trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn khiến nhiều người không khỏi giật mình.]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700 <![CDATA[Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân: Tiện ích từ dịch vụ chuyển tiền điện tử]]> http://baobinhduong.vn/he-thong-quy-tin-dung-nhan-dan-tien-ich-tu-dich-vu-chuyen-tien-dien-tu-a244015.html Tuy không có các dịch vụ (DV) tài chính cá nhân phong phú như ngân hàng thương mại, song dịch vụ chuyển tiền điện tử (CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam) tại Quỹ tín dụng nhân dân]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700 <![CDATA[Ngân hàng Chính sách xã hội TX.Bến Cát: Nhận ủy thác nguồn vốn địa phương hơn 57 tỷ đồng]]> http://baobinhduong.vn/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tx-ben-cat-nhan-uy-thac-nguon-von-dia-phuong-hon-57-ty-dong-a243856.html Để bảo đảm nguồn vốn đáp ứng nhu cầu giải ngân theo kế hoạch, trong tháng 3-2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TX.Bến Cát]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700 <![CDATA[Hoạt động dịch vụ của hệ thống ngân hàng tăng trưởng mạnh]]> http://baobinhduong.vn/hoat-dong-dich-vu-cua-he-thong-ngan-hang-tang-truong-manh-a243706.html Giảm dần sự phụ thuộc vào cho vay, thay vào đó thu nhập từ các hoạt động dịch vụ phi truyền thống đã trở thành một trong những xu hướng để các ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động hiệu quả.]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700 <![CDATA[Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong giới hạn cho phép]]> http://baobinhduong.vn/ty-le-no-xau-cua-he-thong-ngan-hang-trong-gioi-han-cho-phep-a243034.html Hoạt động ngân hàng thời gian qua rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh vẫn giữ trong giới hạn kiểm soát dưới 3% trên tổng dư nợ.]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700 <![CDATA[Khách hàng cần cảnh giác khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến]]> http://baobinhduong.vn/khach-hang-can-canh-giac-khi-su-dung-dich-vu-ngan-hang-truc-tuyen-a243035.html Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến cần tuân thủ các quy định, hướng dẫn của ngân hàng cung cấp dịch vụ, cảnh giác với các phương thức thủ đoạn lừa đảo.]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700 <![CDATA[Quỹ tín dụng An Thạnh: Hỗ trợ lãi suất cho 3.000 thành viên do ảnh hưởng dịch Covid-19]]> http://baobinhduong.vn/quy-tin-dung-an-thanh-ho-tro-lai-suat-cho-3-000-thanh-vien-do-anh-huong-dich-covid-19-a242675.html Từ năm 2020 đến nay, Quỹ tín dụng An Thạnh (TP.Thuận An) đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.]]> Mon, 17 May 2021 19:53:28 +0700