<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/tp-di-an/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:06 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Làm giàu từ mô hình chăn nuôi khép kín]]> http://baobinhduong.vn/lam-giau-tu-mo-hinh-chan-nuoi-khep-kin-a244816.html Từ những mảnh đất khô cằn, sỏi đá, qua bàn tay chăm chỉ, cần cù của người nông dân đã biến những vùng đất ven đô thị tại TP.Dĩ An trở thành những vườn cây xanh tốt cho thu nhập cao.]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700 <![CDATA[Khởi nghiệp thành công với nghề nông]]> http://baobinhduong.vn/khoi-nghiep-thanh-cong-voi-nghe-nong-a244817.html Sinh ra và lớn lên từ ruộng, từ đồng, với đam mê tự tạo dựng tương lai cho mình, anh Trương Thế Đạt (sinh năm 1993) đã chủ động, sáng tạo, quyết tâm lập nghiệp từ những mô hình kinh tế gắn với sản xuất nông nghiệp.]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700 <![CDATA[Ưu tiên các giải pháp phát triển nông nghiệp]]> http://baobinhduong.vn/uu-tien-cac-giai-phap-phat-trien-nong-nghiep-a244818.html Theo kế hoạch năm 2021, TP.Dĩ An tiếp tục tập trung triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống của người dân.]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700 <![CDATA[Nông dân giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi]]> http://baobinhduong.vn/nong-dan-giup-nhau-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-gioi-a244819.html Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi ở TP.Dĩ An phát triển rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm của nông dân về phát triển kinh tế.]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700 <![CDATA[Nâng chất nông nghiệp đô thị]]> http://baobinhduong.vn/nang-chat-nong-nghiep-do-thi-a244820.html Với mục tiêu khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân, TP.Dĩ An đang khuyến khích phát triển mô hình nông nghiệp đô thị (NNĐT), nông nghiệp công nghệ cao]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700 <![CDATA[Công tác chuẩn bị bầu cử: Bảo đảm chặt chẽ, an toàn]]> http://baobinhduong.vn/cong-tac-chuan-bi-bau-cu-bao-dam-chat-che-an-toan-a244094.html Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP.Dĩ An đã và đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 một cách khẩn trương, chặt chẽ, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ theo kế hoạch.]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700 <![CDATA[Phường Bình Thắng: Thống nhất lập danh sách sơ bộ 45 người ứng cử đại biểu HĐND phường]]> http://baobinhduong.vn/phuong-binh-thang-thong-nhat-lap-danh-sach-so-bo-45-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-phuong-a244096.html Thực hiện các bước của quy trình bầu cử, Ủy ban Bầu cử phường Bình Thắng, TP.Dĩ An đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thực hiện các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700 <![CDATA[Phường An Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử trong công nhân lao động]]> http://baobinhduong.vn/phuong-an-binh-day-manh-tuyen-truyen-bau-cu-trong-cong-nhan-lao-dong-a244097.html Xác định công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phường An Bình]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700 <![CDATA[Phường Dĩ An: Tích cực, khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử]]> http://baobinhduong.vn/phuong-di-an-tich-cuc-khan-truong-chuan-bi-cong-tac-bau-cu-a244099.html Thời gian qua, Ủy ban Bầu cử (UBBC) phường Dĩ An, TP.Dĩ An đã chuẩn bị tích cực, khẩn trương cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng tiến độ.]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700 <![CDATA[Tạo cơ hội, thúc đẩy khởi nghiệp]]> http://baobinhduong.vn/tao-co-hoi-thuc-day-khoi-nghiep-a243213.html Xác định tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (ĐMST) là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công cho các doanh nghiệp (DN) và sự phát triển của địa phương, những năm qua, các cấp, ngành của TP.Dĩ An đã tích cực vào cuộc]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700 <![CDATA[Nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp trẻ]]> http://baobinhduong.vn/no-luc-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-tre-a243215.html Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn trong thực hiện ý tưởng kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp (DN) trẻ TP.Dĩ An đã và đang đóng góp không nhỏ vào sự phát triển mạnh mẽ của địa phương.]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700 <![CDATA[Đầu tư mạnh cho hạ tầng]]> http://baobinhduong.vn/dau-tu-manh-cho-ha-tang-a243216.html Năm 2020, TP.Dĩ An đã giải ngân vốn ngân sách là 271,6 tỷ đồng đầu tư cho hạ tầng. Trong đó, thành phố khởi công mới 18 công trình]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700 <![CDATA[Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên]]> http://baobinhduong.vn/khoi-day-tinh-than-khoi-nghiep-trong-thanh-nien-a243217.html Theo Ban Thường vụ Thành đoàn Dĩ An, phong trào khởi nghiệp đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn.]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700 <![CDATA[Khuyến khích mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao]]> http://baobinhduong.vn/khuyen-khich-mo-hinh-nong-nghiep-do-thi-nong-nghiep-cong-nghe-cao-a243218.html Theo Phòng Kinh tế TP.Dĩ An, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 100 mô hình nông nghiệp đô thị với diện tích hơn 10 ha. Hầu hết các mô hình này đều phát huy hiệu quả kinh tế, cho thu nhập từ 600 triệu - 1 tỷ đồng/ha/năm.]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700 <![CDATA[Công đoàn các cấp TP.Dĩ An: Chủ động thực hiện các phong trào thi đua]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-cac-cap-tp-di-an-chu-dong-thuc-hien-cac-phong-trao-thi-dua-a243219.html Thực hiện chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Liên đoàn Lao động tỉnh, thời gian qua, công đoàn các cấp tại TP.Dĩ An đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021]]> Thu, 06 May 2021 04:20:11 +0700