Kết quả tìm kiếm cho "2030���"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5728

为儿童全面发展创造所有条件 

Cập Nhật 02-06-2023

“儿童像树枝上的嫩芽一样,会吃、会睡、会学习是好乖的” 是包含了胡伯伯对儿童的爱心的两句诗句。洞彻胡伯伯的教导,多年来,省内各级党委和政府着力指导和调动整个政治体系和社区参与儿童保护、照顾和教育工作,为儿童全面发展创造所有条件。

Tag: 儿童,保护,照顾,儿童节,困难,礼物

Làm rõ hơn những thách thức và triển vọng để định hướng điều hành 

Cập Nhật 02-06-2023

Trong 1,5 ngày thảo luận, một số thành viên Chính phủ đã giải trình, làm rõ việc thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương công chức, công vụ...

Tag: Quốc hội khóa XV

平阳省新渊市:半个任期的工作结果 

Cập Nhật 01-06-2023

(本报讯)回顾了执行2020至2025 年任期第十二届党代会决议的半个任期的工作结果,在 24个指标中,新渊市有13个指标已经完成或超额完成

Tag: 公共服务,工业产值,二级城市

第十五届国会第五次会议:继续讨论经济社会、厉行节约反浪费问题 

Cập Nhật 01-06-2023

(来源:越通社)6月1日上午,越南国会就2022年经济社会发展、国家预算计划实施情况补充评估报告和2023年前几个月经济社会发展和国家预算实施情况报告进行讨论。

Tag: 国家预算,经济社会,反浪费

Thống đốc Ngân hàng lý giải về điều hành lãi suất, gỡ khó tiếp cận vốn 

Cập Nhật 01-06-2023

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giải trình trước Quốc hội về vấn đề lãi suất, điều hành room tín dụng; việc doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, xử lý các ngân hàng, tổ chức tín dụng...

Tag: điều hành lãi suất

Creating all conditions for children to develop comprehensively 

Cập Nhật 01-06-2023

"Children are like buds on a branch/Knowing to eat and sleep, knowing how to study is good" are two verses

Tag: conditions,

Tan Uyen City's development over half a term 

Cập Nhật 01-06-2023

After half the term of implementing the 12th Party Resolution, 2020-2025 tenure, Tan Uyen City has achieved and exceeded 13/24 targets; the remaining targets are basically done according to the plan.

Tag: Tan Uyen City,class-two city

Tăng cường kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc tự động 

Cập Nhật 01-06-2023

Hiện nay, hệ thống quan trắc tự động được nhiều doanh nghiệp (DN) ứng dụng thành công để thực hiện báo cáo quan trắc môi trường.

Tag: quan trắc tự động,báo cáo quan trắc môi trường,Trung tâm Quan trắc kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Chủ động kết nối, thúc đẩy phát triển 

Cập Nhật 01-06-2023

Với việc định vị vị trí của mình trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Dương tiếp tục huy động nguồn lực duy trì đà phát triển, khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng cũng như cả nước.

Tag: Chủ động kết nối,Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,Bình Dương

Tạo mọi điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện 

Cập Nhật 01-06-2023

“Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” là hai câu thơ chứa đựng tình yêu thương của Bác Hồ dành cho trẻ em (TE).

Tag: Bác Hồ dành cho trẻ em

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên