Kết quả tìm kiếm cho "Phát triển tổ chức Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 30

Xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: Giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, chăm lo tốt đời sống người lao động 

Cập Nhật 13-07-2020

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh đã có những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình 16-CTr/TU của Tỉnh ủy

Tag: Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp

Phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: Tín hiệu tốt từ một cách làm 

Cập Nhật 05-11-2019

Xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt, có tính chiến lược đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị;

Tag: Phát triển tổ chức Đảng

Phát triển tổ chức Đảng trong DN ngoài khu vực Nhà nước: Tín hiệu tốt từ một cách làm 

Cập Nhật 31-10-2019

Trong những năm qua, huyện Dầu Tiếng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Tag: phát triển đảng,doanh nghiệp,nhà nước,dầu tiếng

Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: Thực hiện nhiều giải pháp để tạo chuyển biến 

Cập Nhật 31-05-2019

Số lượng doanh nghiệp (DN) chưa nhiều, DN đông công nhân lao động lại càng ít; công tác tiếp xúc, tuyên truyền, vận động chủ DN để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn những hạn chế…

Tag: Phát triển,tổ chức đảng,đoàn thể,doanh nghiệp,ngoài khu vực nhà nước

Dầu Tiếng: Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể 

Cập Nhật 10-12-2018

Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2018-2020 theo Đề án 733

Tag: Đề án,hỗ trợ,phát triển,tổ chức Đảng,đoàn thể

Phát triển tổ chức Đảng - Đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Dầu Tiếng: Những kết quả bước đầu 

Cập Nhật 10-12-2018

Thực hiện Chương trình số 16 ngày 9-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2016- 2020

Tag: phát triển,tổ chức Đảng,Đoàn thể,doanh nghiệp ngoài nhà nước

Tập trung phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 

Cập Nhật 24-10-2018

Thị ủy Tân Uyên đã và đang tăng cường các giải pháp, chủ động tiếp cận doanh nghiệp để đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, phát triển 10 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN).

Tag: phát triển tổ chức Đảng,đoàn thể,doanh nghiệp,ngoài khu vực Nhà nước

Họp Ban Chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 

Cập Nhật 10-11-2016

Sáng 10-11, tại Văn phòng Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Tag: xây dựng,phát triển,tổ chức đảng

Xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước: Nhiều mô hình mới, cách làm hay 

Cập Nhật 17-11-2015

Thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong tỉnh đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay để xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Tag: Xây dựng,phát triển,tổ chức đảng,đoàn thể,trong doanh nghiệp,ngoài khu vực,Nhà nước,mô hình mới,cách làm hay

Đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 

Cập Nhật 20-08-2015

Sáng 20-8, Đảng bộ khối Doanh nghiệp (ĐBKDN) tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tag: Đảng bộ khối Doanh nghiệp

Quay lên trên free html hit counter