Kết quả tìm kiếm cho "Smart21"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

“Bình Dương là địa phương duy nhất của Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong danh sách Smart21” 

Cập Nhật 25-02-2021

Tỉnh Bình Dương (đại diện duy nhất của Việt Nam) lần thứ 3 liên tiếp được lọt vào danh sách Smart21, khẳng định hướng phát triển TPTM đúng đắn, phù hợp xu thế thế giới.

Tag: Smart21,Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới,ICF,chiến lược phát triển,thành phố thông minh,tiêu biểu thế giới

Quay lên trên