Kết quả tìm kiếm cho "tội xâm phạm trật tự"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 7

Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính 

Cập Nhật 09-11-2019

2. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (Điều 341)

Tag: quản lý hành chính

Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính 

Cập Nhật 26-10-2019

Quản lý hành chính Nhà nước có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và ổn định kinh tế - xã hội; bảo đảm các hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước

Tag: quản lý hành chín

Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng 

Cập Nhật 12-10-2019

2. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng vi tính, mạng viễn thông (Điều 288)

Tag: sử dụng trái phép thông tin mạng vi tính

Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng 

Cập Nhật 28-09-2019

Các tội xâm phạm trật tự công cộng, an toàn công cộng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, cố ý hoặc vô ý xâm hại an toàn, trật tự trong các lĩnh vực giao thông vận tải, lao động sản xuất

Tag: an toàn công cộng

Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

Cập Nhật 28-06-2019

Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp là tội danh mới được bổ sung trong lần sửa đổi, bổ sung BLHS vào năm 2017.

Tag: tội xâm phạm trật tự,quản lý kinh tế

Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

Cập Nhật 15-06-2019

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ

Tag: tội xâm phạm trật tự,quản lý kinh tế

Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

Cập Nhật 25-05-2019

Trật tự quản lý kinh tế là những quy định của Nhà nước về chế độ, nguyên tắc, chính sách trên các lĩnh vực sản xuất, lưu thông kinh doanh hàng hóa, quản lý tài chính, tiền tệ, tài nguyên, quản lý đất đai và bảo vệ rừng…

Tag: quản lý kinh tế

Quay lên trên free html hit counter