Diễn đàn nói không với giang hồ mạng

“Thay trời hành đạo” liệu có còn... đạo!?

Thử gõ trên Google cụm từ “thay trời hành đạo’, chỉ 0,34 giây cho ra 45.400.000 kết quả. Vậy cũng đủ thấy, giang hồ mạng ngày nay đáng sợ như thế nào!

Quay lên trên free html hit counter