Cải cách hành chính

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Sáng 11-9, tại Hà Nội, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Trong kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), UBND tỉnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng tốt kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, BHXH

UBND tỉnh vừa ban hành thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh phó giám đốc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Xây dựng.

Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm đến công tác cán bộ thì nơi đó đạt kết quả tốt trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến nền hành chính phục vụ nhân dân.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và các đơn vị, ngành, đoàn thể, huyện Phú Giáo đã đạt được nhiều kết quả trong công tác cải cách hành chính

Chính phủ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm triển khai các kế hoạch nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Trong năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chỉ đạo bộ phận “một cửa” tập trung giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, UBND xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên đã chú trọng các hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học - Công nghệ đã được quan tâm, tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực trong hoạt động.

Sáng 29-8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức buổi giám sát Bảo hiểm Xã hội huyện Phú Giáo về công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm.

UBND tỉnh vừa có Quyết định 2071/QĐ-UBND ngày 27-7-2018 phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và ban hành Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị

2, chỉ sau TP.Thủ Dầu Một và đạt chỉ số 82,00%, trong đó, điểm thẩm định đạt 48,75, điểm điều tra xã hội học (ĐTXHH) đạt 33,25.

Quay lên trên free html hit counter