Cải cách hành chính

Tình nguyện viên chung tay cải cách hành chính: Vì nền hành chính hiện đại, thân thiện

Chiều qua (15-1), Báo Bình Dương phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Sinh viên, Trung tâm Hành chính công tỉnh tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến

Trong năm 2019, TX.Thuận An tiếp tục là một trong những điển hình của tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC).

Tính đến nay, HĐND, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức hơn 10 “cuộc họp không giấy” và ứng dụng “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”.

Hệ thống đường dây “nóng” 1022 tỉnh Bình Dương ra đời đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp có công cụ để phản ánh kịp thời thông tin;

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, chuyển đổi và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019-2021

Trong năm 2019, bộ phận “một cửa” UBND xã An Sơn đã giải quyết 8.275 hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) các loại; kết quả giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ.

Từ năm 2016 đến nay, UBND phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực trọng tâm.

Năm 2019, UBND tỉnh đã tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 và Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11- 5-2018 của Tỉnh ủy phê quyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy

UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh theo dõi, phối hợp việc điều tra, phúc tra kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019.

Trong năm 2019, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có đợt giám sát về thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

Trong năm 2019, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) và Phòng Nội chính UBND tỉnh đã phối hợp với UBND 9 huyện, thị, thành phố

Trong năm 2019, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) đã phối hợp với Hội Sinh viên tỉnh thực hiện bổ sung tình nguyện viên và tập huấn cho đội tình nguyện viên để bảo đảm duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của đội

Theo con sốthống kê, số hồ sơ thủtục hành chính được chuyển trả về địa chỉ cho người dân qua đường bưu điện trong năm 2019 là 31.596 hồ sơ, chiếm 28,02% tổng hồ sơ phải giải quyết trong năm.

Quay lên trên free html hit counter