Cải cách hành chính

Những điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Rất nhiều cán bộ, công chức (CBCC) phụ trách bộ phận “một cửa” trên địa bàn tỉnh đã cố gắng, nỗ lực hết mình để công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ngày càng phục vụ tốt nhất cho người dân,

Từ năm 2016 đến nay, Sở Khoa học - Công nghệ đã giảm được 13 thủ tục, từ 69 thủ tục năm 2016 giảm xuống còn 56 thủ tục đến tháng 4-2018.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 865/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư”.

Thời gian qua, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đã nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến công tác cải cách TTHC.

UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Sáng 2-5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số CCHC

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong quý I-2018 tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Sở Tư pháp, phương thức nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện từ ngày 15-3-2018; đồng thời phối hợp với Sở Y tế triển khai liên thông TTHC từ ngày 1-4-2018.

Trong thời gian qua, Bình Dương luôn xem công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh

Trong kế hoạch kiểm soát TTHC, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Từ nay đến cuối năm 2018, sẽ có 24 thủ tục hành chính (TTHC) được rà soát, đánh giá.

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đang sử dụng phần mềm quản lý văn bản chung của tỉnh và góp ý để hoàn thiện phần mềm để quản lý và cập nhật văn bản tốt hơn.

Sau hơn 3 năm triển khai mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, Kho bạc Nhà nước Dầu Tiếng đã tạo dựng, duy trì tác phong làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp của từng CBCC

Quay lên trên free html hit counter