Cải cách hành chính

Phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2018 – Bài 1

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 vừa được công bố, Bình Dương đứng thứ 15/63 tỉnh, thành, đạt tổng điểm 79/100.

Thị ủy Thuận An vừa tổ chức tổng kết Đề án số 04-ĐA/TU ngày 1-9-2017 về thíđiểm sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách phường Lái Thiêu nói riêng và các xã, phường nói chung.

Để bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu quả, trong 6 tháng qua, UBND TP.Thủ Dầu Một thực hiện sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố với Ban Quản lý dự án thành phố

Văn phòng UBND tỉnh và Tỉnh đoàn vừa phối hợp ban hành Kế hoạch liên tịch số 746/KHLT-VPUB-TĐ ngày 4-6-2019

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành nội vụ diễn ra ngày 16-7 vừa qua.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh vừa có buổi kiểm tra công tác CCHC tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh vừa tổ chức họp sơ kết giai đoạn triển khai thí điểm thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến qua ngân hàng.

Với mục tiêu đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Văn phòng Chính phủ chủ trì

Với tinh thần trách nhiệm cao, UBND huyện Bàu Bàng đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của các đơn vị; chú trọng việc xử lý công việc

Tính đến tháng 6-2019, UBND TX.Thuận An đã triển khai và thực hiện hoàn tất các dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã được phê duyệt và đưa vào sử dụng các phần mềm tác nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện Dầu Tiếng đã tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết hành chính tại các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND TX.Bến Cát đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời nhu cầu chứng thực cho người dân với 25.654 bản sao từ bản chính các loại giấy tờ, văn bản, chứng thực chữ ký

Quay lên trên free html hit counter