Cải cách hành chính

Phường Thuận Giao, TX.Thuận An: Người dân hài lòng về cải cách hành chính

Trong thời gian qua, UBND phường Thuận Giao, TX.Thuận An đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông - Vận tải.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã triển khai các dịch vụ công trực tuyến chung cho toàn tỉnh trên trang Thông tin hành chính công tại địa chỉ http://dichvucong. binhduong.gov.vn/dvc/.

Báo Bình Dương vừa phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Đăng ký hồ sơ thành lập doanh nghiệp qua mạng”.

Sáng 14-11, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương, Sở Nội vụ đã phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện việc nâng cấp và hoàn thiện phần mềm.

Thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh

Trong quý III-2018, UBND tỉnh triển khai phần mềm quản lý văn bản theo hình thức tập trung. Đến nay, có 100% cơ quan, đơn vị thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Thực hiện Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 22-6- 2015 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án thí điểm bố trí nhân viên Bưu điện tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một

Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TX.Tân Uyên đã phối hợp với các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền được trên 260 cuộc với gần 15.000 lượt người dự

Quay lên trên free html hit counter