Cải cách hành chính

Liên thông thủ tục hành chính: Tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Thời gian qua, từ cấp tỉnh đến cơ sở thực hiện nhiều thủ tục liên thông đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, chỉ số hài lòng của người dân ngày một nâng cao khi đến cơ quan hành chính của TX.Bến Cát liên hệ, giải quyết

Ban Điều hành Đề á n Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án TPTM Bình Dương trong năm 2018.

Trung tâm Hành chính công đang triển khai kế hoạch mô hình dịch vụ thu phí, lệ phí TTHC trực tuyến và mở rộng các dịch vụ hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC qua mạng.

Trong quý I-2018, TX.Thuận An tiếp tục có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Trong quý I-2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ các xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết 57.254 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn.

Tính đến nay, 91/91 xã, phường, thị trấn đã tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, áp dụng 100% TTHC

Toàn tỉnh đã triển khai được 323 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên trang Thông tin hành chính công của tỉnh. Số hồ sơ người dân, doanh nghiệp nộp và được giải quyết trực tiếp tính đến nay là 2.042 hồ sơ

Trong năm 2018, Trung tâm Hành chính công mở rộng nhiệm vụ của tình nguyện viên tham gia chương trình, tiếp tục thực hiện mục tiêu tạo môi trường làm việc cơ quan hành chính Nhà nước năng động, thân thiện...

Trong thời gian qua, Trung tâm Hành chính công đã phối hợp tổchức 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và văn hóa công sở cho 476 cán bộ, công chức (CBCC) của 20 sở, ban, ngành

Từ nay đến cuối năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch

Thực hiện Đề án Phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin tại Khu hành chính mở tỉnh Bình Dương”

Trong năm 2017, các sở, ban, ngành tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và giải quyết 130.127 hồ sơ các loại.

Quay lên trên free html hit counter