Cải cách hành chính

Bình Dương tiếp tục bứt phá về cải cách hành chính

Trong những năm qua, Bình Dương thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ,

Trong năm 2019, Đài Truyền thanh TX.Thuận An và các xã, phường đã tuyên truyền về cải cách hành chính 175 tin, bài với thời lượng phát sóng 800 giờ.

Trong năm 2019, UBND phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một đã áp dụng hiệu quả phương châm “5 biết, 3 thể hiện” trong xây dựng chính quyền thân thiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng

Từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) TP.Thủ Dầu Một trở thành nơi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhanh chóng, thuận tiện cho người dân, tổ chức,

Chiều qua (15-1), Báo Bình Dương phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Sinh viên, Trung tâm Hành chính công tỉnh tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến

Trong năm 2019, TX.Thuận An tiếp tục là một trong những điển hình của tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC).

Tính đến nay, HĐND, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức hơn 10 “cuộc họp không giấy” và ứng dụng “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”.

Hệ thống đường dây “nóng” 1022 tỉnh Bình Dương ra đời đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp có công cụ để phản ánh kịp thời thông tin;

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, chuyển đổi và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019-2021

Trong năm 2019, bộ phận “một cửa” UBND xã An Sơn đã giải quyết 8.275 hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) các loại; kết quả giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ.

Từ năm 2016 đến nay, UBND phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực trọng tâm.

Năm 2019, UBND tỉnh đã tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 và Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11- 5-2018 của Tỉnh ủy phê quyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy

UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh theo dõi, phối hợp việc điều tra, phúc tra kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019.

Quay lên trên free html hit counter