Cải cách hành chính

Đoàn giám sát HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 tạiTrung tâm Hành chính tỉnh

Sáng 15-5, Tổ công tác số 2 Ban Văn hóa - Xã hội và Tổ công tác số 3 Ban Pháp chế thuộc Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã thực hiện đợt giám sát việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước đã đạt được những kết quả đáng khích lệ

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước.

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” được tỉnh triển khai trong giai đoạn 2016-2020 đã và đang tạo những bước đột phá mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch truyền thông, tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10- 6-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

UBND xã An Điền vừa tổ chức tập huấn sử dụng và vận hành phần mềm một cửa điện tử cho cán bộ, công chức trên địa bàn xã.

Trong tháng 2-2019, Hội đồng đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐĐG điều tra xã hội học (XHH) xác định chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh

Trong năm 2019, UBND xã An Điền sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2011-2020.

Trong năm 2018, công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ở huyện Bắc Tân Uyên có nhiều chuyển biến tích cực.

Quay lên trên free html hit counter