Cải cách hành chính

Bình Dương tiếp tục bứt phá về cải cách hành chính

Trong những năm qua, Bình Dương thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ,

Năm 2019, TX.Thuận An đã đăng ký và quản lý hộ tịch 24.335 trường hợp, chứng thực 296.539 trường hợp, thu lệ phí gần 3 tỷ đồng.

Tính đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bình Dương thực hiện việc bố trí, sắp xếp công chức lãnh đạo của các phòng có sáp nhập thuộc KBNN cấp tỉnh trên cơ sở rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ lãnh đạo tại các phòng

Năm 2019, thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 827/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận

Thống kê của UBND tỉnh cho thấy, trong năm 2019, 91 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 1.380.402 hồ sơ hành chính các loại và đã giải quyết 1.380.281

Năm 2019, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các cấp, các ngành, địa phương đã chủ động tham mưu và đề xuất nhiều giải pháp đột phá

Mới đi vào hoạt động được gần 1 tháng, nhưng Hệ thống đường dây “nóng” 1022 của Bình Dương đã nhận được hàng trăm lời khen ngợi từ nhân dân.

Trong năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công bố 1.229 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Trong năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức 5 hội nghị tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho gần 800 lượt cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh

Từ năm 2016-2019, UBND phường Phú Cường đã tổ chức 7 hội nghị đối thoại với nhân dân trên địa bàn 14 khu phố với hơn 1.000 lượt người tham gia.

UBND phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một vừa tổ chức lễ trao thư chúc mừng cho các trường hợp sinh con mới và đăng ký kết hôn.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 và Chương trình số 77-CTr/TU của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thực hiện việc sắp xếp đổi mới tổ chức hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập

Báo cáo của Sở Nội vụ cho biết trong năm 2019, tổng đài 8283 và tư vấn TTHC miễn phí cho 1.423 lượt nhắn tin đến tổng đài 8283

Quay lên trên free html hit counter