Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tập trung phát triển hệ thống giao thông vận tải tỉnh Bình Dương, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; bảo đảm an sinh xã hội

“Trong giai đoạn 2021-2025, tập trung cơ cấu lại ngành dịch vụ theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung nguồn lực phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, trong 5 năm qua, Đảng ủy xã An Thái đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp cụ thể đưa nghị quyết của Đảng

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TX.Dĩ An đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Hưởng ứng phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, phường Định Hòa vừa phát động đợt ra quân trồng cây xanh tại địa bàn các khu dân cư.

Xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền học tập nghị quyết

Thời gian qua, Thị ủy Dĩ An đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện và đưa các nghị quyết (NQ) của Đảng vào cuộc sống, nhất là NQ Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng

Năm 2018, ngành tuyên giáo của tỉnh đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy Bình Dương đã xây dựng chương trình đột phá về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh

Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự TX.Dĩ An luôn chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, thời gian qua Đảng ủy xã Tân Long, huyện Phú Giáo đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ gần gũi với nhân dân, phục vụ nhân dân,

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, tình hình kinh tế - xã hội huyện Bắc Tân Uyên có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đã đề ra

Quay lên trên free html hit counter