Theo gương Bác

Tỉnh đoàn gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Sáng 22-8, Thường trực Tỉnh đoàn đã tổ chức gặp gỡ với Đoàn đại biểu tham gia Chương trình gặp gỡ “500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2019

Không chỉ học tập và làm theo Bác trong sự nghiệp “trồng người”, với hơn 20 năm là một giáo viên dạy âm nhạc tận tâm, chị Nguyễn Thị Tố Trinh còn tích cực trong việc rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng ủy khối Đảng TX.Tân Uyên ngày càng đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú và đi vào chiều sâu.

Các phong trào thi đua yêu nước của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh thời gian qua tiếp tục lan tỏa sâu rộng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác đã góp phần nâng cao trách nhiệm của từng CCB

Ban Dân vận Huyện ủy và Ban Chỉ đạo phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận (CTDV) huyện Bắc Tân Uyên vừa tổ chức sơ kết 3 năm

Thời gian qua, Đảng bộ phường Bình An (TX. Dĩ An) đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều việc làm thiết thực.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Bắc Tân Uyên thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trên địa bàn TX.Dĩ An ngày càng lan tỏa sâu rộng

Xem video clip Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị, thời gian qua TX.Dĩ An đã có nhiều giải pháp cụ thể

Đảng bộ phường Dĩ An, TX.Dĩ An đã và đang cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực

Hôm nay (14-12), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019

Quay lên trên free html hit counter