Theo gương Bác

Nhà giáo Lê Thị Kim Út: Nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác

Không chạy theo thành tích,“nói đi đôi với làm” và làm việc thực chất… Đó là những nhận xét của đồng nghiệp dành cho nhà giáo Lê Thị Kim Út, Bí thư Chi bộ Khoa Ngữ văn, Đảng bộ trường Đại học Thủ Dầu Một.

Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất.

Bằng lời nói và việc làm, bằng giảng giải và nêu gương, Hồ Chí Minh đã chỉ ra cho mọi người thấy thế nào là một đạo đức cao đẹp, một cuộc sống đáng sống.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bàn nhiều về đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng. Đạo đức là gốc, là quan điểm cơ bản, xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, Người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, là người cầm lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong 5 năm qua (2011-2016), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo đã vận động chị em cán bộ

Trong thời gian qua, tại Đảng bộ xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác đã có tác động, làm chuyển biến tích cực đến tư tưởng, nhận thức, hành động của từng cán bộ

“Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo” là phương châm mà Huyện ủy Bàu Bàng đang tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Cuối tuần qua, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho mọi hoạt động của LLVT tỉnh là thực hiện tích cực các nội dung học tập và làm theo Bác

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát đã triển khai nhiều mô hình dân vận hay gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo Bác.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác”, Đảng ủy xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo

Quay lên trên free html hit counter