Huyện Bắc Tân Uyên

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đã lan tỏa sâu rộng, tạo ra nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả,

Kinh tế tập thể (KTTT) là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của huyện Bắc Tân Uyên.

Với việc triển khai đồng bộ, sự chủ động và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đến huyện Bắc Tân Uyên, chúng tôi được giới thiệu nhiều mô hình kinh tế tập thể hiệu quả của huyện nhà. Hợp tác xã (HTX) Tân Mỹ là một trong số đó.

Thời gian qua, nhắc đến huyện Bắc Tân Uyên nhiều người thường nghĩ đến ngay vùng đất bạt ngàn cao su, cây ăn trái có múi.

Theo quy hoạch, TX.Thuận An, huyện Bắc Tân Uyên, TX. Tân Uyên giữ một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh gắn với hành lang kinh tế từ Tây nguyên xuống TP. Hồ Chí Minh.

Đến nay, hệ thống giao thông từ huyện Bắc Tân Uyên đã kết nối đồng bộ với TX.Tân Uyên, huyện Phú Giáo, các tuyến đường huyết mạch của tỉnh… tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp khi đến đây đầu tư, phát triển.

500 tỷ đồng là số tiền người dân đóng góp trong tổng số vốn huy động 2.500 tỷ đồng của huyện Bắc Tân Uyên cho chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện trong 10 năm qua.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Bắc Tân Uyên đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các phiên tòa giải định, kịch diễn dàn, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi hội cơ sở…

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại thị trấn Tân Thành đã trở thành một trong những động lực quan trọng trong phát huy sức dân đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Thực hiện mục tiêu sản xuất nông nghiệp chất lượng cao phù hợp yêu cầu thị trường, tránh điệp khúc “trúng mùa, thất giá”, thời gian qua huyện Bắc Tân Uyên đã kết hợp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Hạ tầng giao thông không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn có ý nghĩa đi trước mở đường, phát triển kinh tế - xã hội.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại xã Hiếu Liêm đã đạt kết quả bước đầu khả quan.

Quay lên trên free html hit counter