Huyện Bàu Bàng

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện Bàu Bàng quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bàu Bàng phối hợp cùng Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa tổ chức hội thi “Tuyên truyền giới thiệu sách huyện Bàu Bàng” năm 2019.

Chào mừng 5 năm ngày huyện Bàu Bàng chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng.

5 năm qua, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở ở Bàu Bàng đã đẩy mạnh công tác này. Kết quả cho thấy, công tác xây dựng Đảng ở địa phương đã có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Khi mới thành lập, đi vào hoạt động, huyện Bàu Bàng chưa có xã nào được công nhận xã nông thôn mới (NTM), nhưng đến nay, huyện đã có 7/7 xã đạt chuẩn NTM (năm 2017, xã Lai Uyên được nâng lên thành thị trấn Lai Uyên).

Là huyện mới thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Bàu Bàng cũng đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Huyện Bàu Bàng được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4-2014 với 7 đơn vị hành chính xã, gồm Long Nguyên, Lai Hưng, Lai Uyên

Quay lên trên free html hit counter