Huyện Bàu Bàng

Trong những năm qua, công tác chăm lo người cao tuổi trên địa bàn huyện Bàu Bàng ngày càng được các cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng.

Trong 5 năm qua (2014- 2019), được sự quan tâm của tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bàu Bàng đã đoàn kết, đẩy mạnh phát triển và đạt được những thành tựu to lớn trên mọi mặt.

Là huyện mới thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Bàu Bàng cũng đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Huyện Bàu Bàng được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4-2014 với 7 đơn vị hành chính xã, gồm Long Nguyên, Lai Hưng, Lai Uyên

Quay lên trên free html hit counter