Huyện Bàu Bàng

Công an huyện Bàu Bàng vừa phối hợp với Công ty TNHH RK Resources (thị trấn Lai Uyên) đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về ATGT cho 200 lượt công nhân.

Thời gian qua, Công an huyện Bàu Bàng phối hợp với ngành chức năng tổ chức được 57 cuộc lập lại trật tự đô thị với 570 lượt người tham gia

Nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, Hội Cựu chiến binh huyện Bàu Bàng đã có nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho các hội viên.

Được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư và hỗ trợ của tỉnh, cùng sự năng động của lãnh đạo, các cấp, các ngành ở địa phương, những năm qua kinh tế huyện Bàu Bàng đã phát triển mạnh mẽ.

Huyện Bàu Bàng đã và đang tập trung nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, mở ra cơ hội kết nối giao thương hàng hóa giữa các vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 11 hợp tác xã với tổng số 81 thành viên, vốn đầu tư ban đầu gần 36 tỷ đồng.

Năm 2019, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2018.

Trong năm 2019, tổng thu ngân sách của huyện ước thực hiện 1.236 tỷ đồng, đạt 154,59% kế hoạch tỉnh giao và 140,67% kế hoạch HĐND huyện giao.

Trong năm 2019, đối với dự án đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng, huyện đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 201/206 hồ sơ (đạt 97,57%),

Năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của huyện đạt 4.428 tỷ đồng, tăng 26,75% (kế hoạch tăng 25 - 26%) so với năm 2018

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế huyện Bàu Bàng đã có những bước phát triển mạnh mẽ theo đúng định hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mà cụ thể là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở huyện Bàu Bàng thời gian qua đã được triển khai thực hiện tốt.

Quay lên trên free html hit counter