Huyện Bàu Bàng

Năm 2019 có ý nghĩa quyết định đối với cả nhiệm kỳ 2015-2020, vì vậy, Đảng bộ huyện Bàu Bàng đã và đang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được

Trong 5 năm qua (2014- 2019), được sự quan tâm của tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bàu Bàng đã đoàn kết, đẩy mạnh phát triển và đạt được những thành tựu to lớn trên mọi mặt.

Là huyện mới thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Bàu Bàng cũng đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Huyện Bàu Bàng được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4-2014 với 7 đơn vị hành chính xã, gồm Long Nguyên, Lai Hưng, Lai Uyên

Quay lên trên free html hit counter