Huyện Dầu Tiếng

Thời gian qua, UBND thị trấn Dầu Tiếng đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng nguyện vọng của tổ chức, cá nhân.

UBND huyện Dầu Tiếng vừa ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện.

Nhờ tích cực tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ kết hợp tuyên truyền, vận động nên công tác phát triển tổ chức công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước

Từ khi đi vào hoạt động, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo công ty và các ngành liên quan, Công ty TNHH Mai Thảo (xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng), một doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước

Số lượng doanh nghiệp (DN) chưa nhiều, DN đông công nhân lao động lại càng ít; công tác tiếp xúc, tuyên truyền, vận động chủ DN để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn những hạn chế…

Năm 2018, kế hoạch làm đường giao thông nông thôn (GTNT), chỉnh trang đô thị (CTĐT) huyện Dầu Tiếng đạt gần 282% kế hoạch đề ra.

Xã Minh Hòa là vùng xa của huyện Dầu Tiếng. Thời gian qua, nhờ làm tốt phong trào làm đường giao thông nông thôn (GTNT) đã góp phần để Minh Hòa phát triển mạnh mẽ.

Xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT) là động lực để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã An Lập, huyện Dầu Tiếng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp (TCCNNN) theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững là mục tiêu quan trọng của ngành nông nghiệp cả nước nói chung.

Chuồng trại thiết kế xa khu dân cư, quy trình chăn nuôi được kiểm soát chặt chẽ theo công nghệ hiện đại, không sử dụng thuốc kháng sinh

Là doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã luôn phối hợp với huyện Dầu Tiếng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Dầu Tiếng là địa phương giàu truyền thống cách mạng với những tên đất, tên làng gắn với nhiều chiến công oanh liệt đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thực hiện chương trình phối hợp làm công tác dân vận (CTDV) giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan, phòng ban huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016-2020

Quay lên trên free html hit counter