TP.Thuận An

Thời gian qua, UBND TX.Thuận An đã chỉ đạo quyết liệt các ngành chức năng cùng UBND các xã, phường tập trung các giải pháp nhằm xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh

Đây cũng là quan điểm chỉ đạo chung của Thị ủy Thuận An về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, UBND phường An Phú, TX.Thuận An đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng nguyện vọng của tổ chức, cá nhân.

Thời gian qua, UBND phường Lái Thiêu đã tập trung đầu tư, nâng cấp đồng bộ, trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ người dân đến làm TTHC tại bộ phận “một cửa”.

Đề án sắp xếp, tinh gọn đội ngũ CBCC, những người hoạt động không chuyên trách và khu phố giai đoạn 2018-2019 của phường Hưng Định

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định 61 ngày 23-4- 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC, UBND xã An Sơn đã sửa chữa

Đến nay, tất cả các xã, phường trên địa bàn TX.Thuận An đều triển khai mô hình Khu phố, ấp không rác (gọi tắt là KPKR) với 13 khu phố, ấp tham gia.

Hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2019 với chủ đề “Hành động địa phương - Tác động toàn cầu”, UBND TX.Thuận An đã tổ chức Ngày hội môi trường với nhiều hoạt động ý nghĩa

Tính đến thời điểm tháng 9-2019, TX.Thuận An là địa phương thực hiện khá tốt kế hoạch, đề án của tỉnh về tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Phường Hưng Định, TX.Thuận An là một trong những địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, Thị ủy Thuận An

Ngày 30-9, Chi đoàn Tòa án nhân dân TX.Thuận An, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã đã phối hợp với Đoàn trường THPT Trịnh Hoài Đức tổ chức phiên tòa giả định

Đảng ủy phường Lái Thiêu vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức nói chuyện chuyên đề “Giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh”

Quay lên trên free html hit counter