Phân tích

Quan tâm đến vận mệnh đất nước là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân, là biểu hiện của lòng yêu nước.

Trong xã hội có nhiều nghề, nhưng đã nói đến sự yêu nghề là nói đến một tình cảm đặc biệt, một tình cảm sâu đậm với cái nghề mình đang làm.

Khi kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra thì tại một số địa phương trong cả nước đã xảy ra việc gây rối do những phần tử phá hoại lợi dụng lòng yêu nước của người dân để kích động.

Bất kỳ một quốc gia, dân tộc nào muốn phát triển đều cần sự bình yên. Sự bình yên của đất nước gắn với sự bình yên của từng gia đình, xóm ấp, địa phương.

Dự án Luật Đơn vị hành chính đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã chính thức được Quốc hội cho phép lùi thời gian thông qua để xem xét tường tận các vấn đề liên quan đặt ra nhằm đi đến sự đồng thuận cao.

Cùng quá trình hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nước ta

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên”.

Cách đây 70 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc như một lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc

Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam, hôm qua (8-6), liên hoan Gia đình văn hóa - thể thao tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2018 đã diễn ra với sự tham gia của 27 gia đình đại diện cho 9 huyện thị, thành phố trong toàn tỉnh.

Cách đây 70 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, công tác chăm sóc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, đã tạo được sự chuyển biến và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng.

Nhiều phụ huynh giật mình trước hiện tượng con em mình vốn rất ngoan hiền bỗng “nổi loạn” trên Facebook. Theo bạn, phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con em trước những mặt trái của mạng xã hội?


   Cấm con dùng mạng xã hội
  Hướng dẫn con dùng mạng xã hội đúng cách
  Ý kiến khác
  
Nhiều phụ huynh giật mình trước hiện tượng con em mình vốn rất ngoan hiền bỗng “nổi loạn” trên Facebook. Theo bạn, phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con em trước những mặt trái của mạng xã hội?
  • Cấm con dùng mạng xã hội
     8%
  • Hướng dẫn con dùng mạng xã hội đúng cách
     88%
  • Ý kiến khác
     5%
Quay lên trên free html hit counter