Phân tích

Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Cách mạng Tháng Tám 1945 là minh chứng sống động về sự nhạy bén trong nhận định và chỉ đạo chớp thời cơ khởi nghĩa của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhưng do là tỉnh có nhiều khu công nghiệp với mật độ các tuyến đường dày đặc

Trong những năm gần đây, các kỳ thi tuyển sinh luôn được xã hội quan tâm, ngành giáo dục cũng trăn trở tìm cách thức tổ chức thi cử sao cho an toàn, nghiêm túc và công bằng.

Thông tin từ đồng nghiệp đưa về cho biết, mùa măng cụt năm nay, nhà vườn ở Thuận An phấn khởi gấp bội phần bởi vừa được mùa, được giá.

Hôm qua (16-7), Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương vừa ra lời kêu gọi thực hiện đợt cao điểm vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm, nhưng có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong việc xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và những vấn đề quan trọng của địa phương,

Trong quá trình phát triển đô thị, thời gian qua Bình Dương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội

Báo cáo của UBND tỉnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX sáng qua (11-7) đã cho thấy các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của Bình Dương trong 6 tháng đầu năm 2018 đều tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ổn định.

Quan điểm chỉ đạo mới về công tác dân số trong tình hình hiện nay chính là việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thương binh, gia đình liệt sĩ những tình cảm đặc biệt với tấm lòng thương yêu vô hạn.

Tính đến thời điểm này, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 của tuổi trẻ trong tỉnh đã đi được 1/3 chặng đường.

Nhiều phụ huynh giật mình trước hiện tượng con em mình vốn rất ngoan hiền bỗng “nổi loạn” trên Facebook. Theo bạn, phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con em trước những mặt trái của mạng xã hội?


   Cấm con dùng mạng xã hội
  Hướng dẫn con dùng mạng xã hội đúng cách
  Ý kiến khác
  
Nhiều phụ huynh giật mình trước hiện tượng con em mình vốn rất ngoan hiền bỗng “nổi loạn” trên Facebook. Theo bạn, phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con em trước những mặt trái của mạng xã hội?
  • Cấm con dùng mạng xã hội
     8%
  • Hướng dẫn con dùng mạng xã hội đúng cách
     88%
  • Ý kiến khác
     5%
Quay lên trên free html hit counter