Phân tích

“Tết vì người nghèo - Xuân Mậu Tuất 2018” là một chương trình đầy ý nghĩa nhân văn do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hôm qua (17-1).

Trong hệ thống hành chính Nhà nước 4 cấp, chính quyền cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) là cấp chính quyền gần dân nhất, là nơi trực tiếp tổ chức triển khai

Hơn 2,5 tỷ USD và 42.379 tỷ đồng là số vốn đầu tư trong, ngoài nước mà Bình Dương thu hút được trong năm 2017.

Trong suốt tuần qua, dư luận trong nước đặc biệt quan tâm đến vụ các bảo mẫu và chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh (TP.Hồ Chí Minh) bạo hành trẻ em.

Trong suốt tuần qua, dư luận trong nước đặc biệt quan tâm đến vụ các bảo mẫu và chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh (TP.Hồ Chí Minh) bạo hành trẻ em.

Cứ đến ngày này (1-12), người viết lại nhớ những câu thơ Hoàng Trung Thông đã viết: “Đừng hỏi tên ai còn ai mất/ Sáu nghìn người chỉ một tên chung/ Chỉ một tên: Hòa bình thống nhất

Sau Hội nghị lần thứ 6 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 4 nghị quyết quan trọng. Nội dung các nghị quyết của hội nghị Trung ương lần này là những quyết sách quan trọng của Đảng

Hơn 20 năm trước, thời điểm tái lập tỉnh, Bình Dương đặt mục tiêu thu hút mạnh đầu tư, phát triển thành một tỉnh công nghiệp trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Thành phố thông minh (TPTM) được hiểu là một hệ sinh thái năng động, sáng tạo, kết nối, trong đó tất cả các thành tố đều liên tục cải tiến, đổi mới và tối ưu hóa không ngừng.

Những ngày qua, thông tin về việc ghi chi tiết các thành viên trong gia đình vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ)

Cùng với làn sóng di dân ngày càng mạnh mẽ từ nông thôn đến thành thị và những bức xúc của dân cư thành phố về các nhu cầu thiết yếu liên quan đến đời sống, việc xây dựng thành phố thông minh (TPTM)

“Bước đường sinh tồn của các dân tộc Ðông Dương không còn có con đường nào khác hơn là con đường đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng độc lập”.

72 năm trước, ngày 23-11- 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65/SL “Ấn định nhiệm vụ của Đông Phương Bác cổ Học viện” - Sắc lệnh đầu tiên của Nhà nước về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Nhiều phụ huynh giật mình trước hiện tượng con em mình vốn rất ngoan hiền bỗng “nổi loạn” trên Facebook. Theo bạn, phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con em trước những mặt trái của mạng xã hội?


   Cấm con dùng mạng xã hội
  Hướng dẫn con dùng mạng xã hội đúng cách
  Ý kiến khác
  
Nhiều phụ huynh giật mình trước hiện tượng con em mình vốn rất ngoan hiền bỗng “nổi loạn” trên Facebook. Theo bạn, phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con em trước những mặt trái của mạng xã hội?
  • Cấm con dùng mạng xã hội
     9%
  • Hướng dẫn con dùng mạng xã hội đúng cách
     87%
  • Ý kiến khác
     6%
Quay lên trên free html hit counter