Phân tích

Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Cách mạng Tháng Tám 1945 là minh chứng sống động về sự nhạy bén trong nhận định và chỉ đạo chớp thời cơ khởi nghĩa của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhờ thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận (CTDV) trong tình hình mới”

“Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản

Trong xã hội có nhiều nghề, nhưng đã nói đến sự yêu nghề là nói đến một tình cảm đặc biệt, một tình cảm sâu đậm với cái nghề mình đang làm.

Khi kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra thì tại một số địa phương trong cả nước đã xảy ra việc gây rối do những phần tử phá hoại lợi dụng lòng yêu nước của người dân để kích động.

Bất kỳ một quốc gia, dân tộc nào muốn phát triển đều cần sự bình yên. Sự bình yên của đất nước gắn với sự bình yên của từng gia đình, xóm ấp, địa phương.

Quan tâm đến vận mệnh đất nước là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân, là biểu hiện của lòng yêu nước.

Trái bóng World Cup 2018 đã lăn trên các sân cỏ nước Nga. Hàng triệu triệu người hâm mộ môn túc cầu đang dõi theo sự kiện đỉnh cao của bóng đá thế giới 4 năm mới có một lần.

Dự án Luật Đơn vị hành chính đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã chính thức được Quốc hội cho phép lùi thời gian thông qua để xem xét tường tận các vấn đề liên quan đặt ra nhằm đi đến sự đồng thuận cao.

Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đang được kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tiến hành thảo luận, cho ý kiến, dự kiến sẽ thông qua vào kỳ họp thứ 6.

Cùng quá trình hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nước ta

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên”.

Cách đây 70 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc như một lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc

Nhiều phụ huynh giật mình trước hiện tượng con em mình vốn rất ngoan hiền bỗng “nổi loạn” trên Facebook. Theo bạn, phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con em trước những mặt trái của mạng xã hội?


   Cấm con dùng mạng xã hội
  Hướng dẫn con dùng mạng xã hội đúng cách
  Ý kiến khác
  
Nhiều phụ huynh giật mình trước hiện tượng con em mình vốn rất ngoan hiền bỗng “nổi loạn” trên Facebook. Theo bạn, phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con em trước những mặt trái của mạng xã hội?
  • Cấm con dùng mạng xã hội
     8%
  • Hướng dẫn con dùng mạng xã hội đúng cách
     88%
  • Ý kiến khác
     5%
Quay lên trên free html hit counter