Thời luận

Dịch bệnh chưa qua, khó khăn đã tới. Nhận định tình hình kinh tế sẽ gặp vô vàn khó khăn do dịch bệnh gây ra, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã nhanh chóng ban hành nhiều quyết định hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Tai nạn, thương tích với bất kỳ ai, ở độ tuổi nào đều cũng là điều đáng tiếc, không hề mong muốn.

Một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng của Hội nghị Trung ương thứ 12 khóa XII vừa diễn ra là công tác nhân sự cấp ủy các cấp, đại biểu dân cử và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

“Duy trì việc làm - Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập ổn định” làchủ đề chung của Tháng Công nhân (TCN) năm 2020.

Điện là lĩnh vực gắn bó với đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hãy khoác ba lô và… lên đường. Đến bất cứ vùng miền, địa phương nào trên dải đất hình chữ S thân yêu mà bạn muốn, một khi có điều kiện.

Tháng Công nhân năm 2020 từ ngày 1 đến 31-5 với các chủ đề “Năng suất cao - an toàn lao động - thu nhập tốt”, “Duy trì việc làm - an toàn lao động - thu nhập ổn định” đang diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực.

Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ dành cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội có ý nghĩa đặc biệt, vừa góp phần giảm bớt khó khăn cho các đối tượng,

Hiện nay, Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương và thực tế toàn tỉnh chỉcó 3.808 hộnghèo và2.790 hộcận nghèo theo tiêu chí của tỉnh.

Trồng cây để bảo vệ môi trường, dung hòa với thiên nhiên, khai thác thiên nhiên để phục vụ cuộc sống con người.

Hôm nay (19-5), tròn 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới

Học và làm theo Bác đã và đang đi vào cuộc sống từ những việc làm nhỏ nhất. Học và làm theo Bác không chỉ dừng lại trong các cơ quan, công sở mà đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng

Một trong những nội dung quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khóa XII vừa kết thúc là công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quay lên trên free html hit counter