Chính sách mới

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ; quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Tố cáo; áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông; quy tắc ứng xử trong trường học

Ngày 26-9-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

2. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng vi tính, mạng viễn thông (Điều 288)

Nghị định 74/2019/ NĐ-CP ngày 23-9-2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Đây là nội dung tại Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Theo đó, việc san chia, sang chiết, nạp, đóng gói phụ gia thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu sau

Kinh doanh dịch vụ karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng

Một số nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định hồ sơ đăng ký thuế, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

Quy định về tiêu chuẩn chung của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo

Quyết định 28/2019/QĐ- TTg ngày 16-9-2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Ngày 29-8-2019 Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ

I. CHÍNH PHỦ

Ngày 18-10-2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi (NCT) tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ

Thông tư 19/2019/TT-BYT ngày 30-7-2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên.

Quay lên trên free html hit counter