Chính sách mới

Ngày 5-3-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTTT quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc

Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24-3- 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh

Ngày 5-3-2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư, trong đó Nghị định 30/2020/NĐ-CP cũng hướng dẫn về thể thức

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Ngày 10-12-2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-1-2020.

Ngày 24-2-2020, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2020/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Ngày 3-2-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Nghị định 22/2020/NĐ- CP ngày 24-2-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4-10- 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

Ngày 17-2-2020, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27-11-2017 của Chính phủ quy định

Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai các thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định 105/2015/ NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 5-2-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Ngày 3-2-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2020/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Quay lên trên free html hit counter