Chính sách mới

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ; quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Tố cáo; áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông; quy tắc ứng xử trong trường học

Ngày 31-5-2019, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 11/2019/ QĐ-UBND về việc sửa đổi

Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 5-6-2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Nghị định 46/2019/NĐ-CP ngày 27-5-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

Từ ngày 25-6-2019, Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố sẽ chính thức có hiệu lực.

Ngày 5-4-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2019/ QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm:

Trật tự quản lý kinh tế là những quy định của Nhà nước về chế độ, nguyên tắc, chính sách trên các lĩnh vực sản xuất, lưu thông kinh doanh hàng hóa, quản lý tài chính, tiền tệ, tài nguyên, quản lý đất đai và bảo vệ rừng…

Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 9-5-2019 của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ngày 24-4-2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Nghị định 31/2019/NĐ- CP ngày 10-4-2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Tố cáo

Nghị định 30/2019/NĐ-CP ngày 28-3-2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8-3-2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thủy sản.

Quay lên trên free html hit counter