Chính sách mới

Ngày 8-4-2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2020/ TT-BTP về việc hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch.

Ngày 28-4-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 588/ QĐ-TTg để phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

Ngày 9-4-2020 Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/ NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid-19. Nội dung hỗ trợ được quy định chi tiết như sau:

Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 5-5-2020 của Chính phủ về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Nhằm triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch bệnh Covid-19 gây ra theo quy định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị định 52/2020/NĐ-CP ngày 27-4-2020 của Chính phủ về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

Ngày 3-3 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16-2-2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc,

Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 17-4-2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án Hình sự về tái hòa nhập cộng đồng;

Sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) khi điều khiển phương tiện là lỗi thường gặp đối với người tham gia giao thông.

Nghị định 38/2020/NĐ-CP ngày 3-4-2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 8-1-2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thừa phát lại, thẩm quyền tống đạt văn bản có gì mới?

Quay lên trên free html hit counter