Chính sách mới

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ; quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Tố cáo; áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông; quy tắc ứng xử trong trường học

Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai các thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định 105/2015/ NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 5-2-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Ngày 3-2-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2020/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24- 1-2020 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống.

Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17-1- 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Ngày 17-1-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/ NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

Ngày 8-1-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Nghị định này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại;

Nghị định 01/2020/NĐ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư;

Từ ngày 1-1-2020, Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc ở doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động

Nghị định 97/2019/ NĐ-CP ngày 23-12-2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 30/2018/NĐ-CP về hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ngày 3-12-2019, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (kèm theo Quyết định số 29/2019/ QĐ-UBND).

Quay lên trên free html hit counter