Chính sách mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24- 1-2020 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống.

Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17-1- 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Ngày 17-1-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/ NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

Ngày 8-1-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Nghị định này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại;

Nghị định 01/2020/NĐ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư;

Từ ngày 1-1-2020, Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc ở doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động

Nghị định 97/2019/ NĐ-CP ngày 23-12-2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 30/2018/NĐ-CP về hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ngày 3-12-2019, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (kèm theo Quyết định số 29/2019/ QĐ-UBND).

Thông tư 31/2019/TT-BYT ngày 5-12-2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về yêu cầu đối với sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường.

Nghị định 92/2019/ NĐ-CP ngày 20-11-2019 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019-2020.

Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 12-11-2019 của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;

Quay lên trên free html hit counter