Chính sách mới

Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 12-11-2019 của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;

Ngày 25-10-2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về tội khủng bố và Điều 300 về tội tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự.

Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26-10-2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

Ngày 15-10-2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư 48/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 4-3-2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Nghị định 77/2019/NĐ-CP ngày 10-10-2019 của Chính phủ về tổ hợp tác.

Ngày 24-6-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 26-9-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

2. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng vi tính, mạng viễn thông (Điều 288)

Nghị định 74/2019/ NĐ-CP ngày 23-9-2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Đây là nội dung tại Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Theo đó, việc san chia, sang chiết, nạp, đóng gói phụ gia thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu sau

Kinh doanh dịch vụ karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng

Một số nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định hồ sơ đăng ký thuế, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

Quay lên trên free html hit counter