Chính sách mới

Nhiều chính sách, quy định mới về kinh tế - xã hội có hiệu lực từ tháng 5/2017...

Ngày 9-9-2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2016/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nguyên tắc này được quy định tại Khoản 2, Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015: “Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận

Quyết định 36/2016/QĐ-TTg ngày 1-9- 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Hỏi: Trường hợp nào thì người phải thi hành án dân sự không bị xem xét hoãn xuất cảnh? ĐỖ VĂN TƯỜNG (TX.Tân Uyên)

Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp cho một số trường hợp, miễn, giảm thuế xuất - nhập khẩu cho nhiều trường hợp, công chức quản lý thị trường không được sách nhiễu…

Ngày 1-7-2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng, theo đó, Nghị định 104 đã quy định cụ thể các nội dung về quy trình tiêm chủng, quản lý vắc xin, điều kiện cơ sở tiêm chủng…

* Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định về việc bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

Ngày 1-7-2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng...

Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

Ngày 18-7-2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Nghị định 92/2016/NĐ- CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ngày 1-7-2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2016/ NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động nhiếp ảnh tại Việt Nam.

Quay lên trên free html hit counter