Chính sách mới

Thêm 9 lỗi vi phạm giao thông bị phạt; mức phí cấp biển số xe mới; lương tối thiểu vùng tăng... là những chính sách có hiệu lực từ 1-1-2017.

Những năm gần đây, bên cạnh những phương tiện giao thông truyền thống như xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện đã dần trở thành một loại phương tiện khá phổ biến trong sinh hoạt, lưu thông của người dân.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật năm 2015) được xây dựng trên cơ sở hợp nhất 2 luật hiện hành là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008...

Nghị định 32/2016/NĐ-CP ngày 6-5-2016 của Chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

Ngày 5-4-2016 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã biểu quyết thông qua Luật Trẻ em 2016 thay thế Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004.

Luật số 102/2016/QH13 Luật Trẻ em được Quốc hội thông qua ngày 5-4-2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2017.

6 lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; Sinh viên ngành y có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; Cấm người mẫu chụp ảnh khỏa thân

Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 1-2-2016 của Bộ Giao thông - Vận tải quy định về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Đây là một trong những nội dung được quy định trong Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội ban hàng ngày 11-11-2015. Đối tượng được thụ hưởng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Điều 162 Bộ luật Hình sự 2015, có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2016.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu

Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 11-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Ngày 5-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, trong đó nêu rõ

Quay lên trên free html hit counter