Chính sách mới

Nhiều chính sách, quy định mới về kinh tế - xã hội có hiệu lực từ tháng 5/2017...

Ngày 1-7-2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng...

Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

Ngày 18-7-2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Nghị định 92/2016/NĐ- CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ngày 1-7-2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2016/ NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động nhiếp ảnh tại Việt Nam.

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 1-7-2016 các quy định có lợi cho người phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 vẫn được áp dụng.

Nghị định 56/2016/NĐ-CP ngày 29-6-2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30-9-2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lýhành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Ngày 26-5-2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Quay lên trên free html hit counter