Chính sách mới

Ngày 30-12-2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13

6 lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; Sinh viên ngành y có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; Cấm người mẫu chụp ảnh khỏa thân

Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 1-2-2016 của Bộ Giao thông - Vận tải quy định về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Đây là một trong những nội dung được quy định trong Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội ban hàng ngày 11-11-2015. Đối tượng được thụ hưởng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Điều 162 Bộ luật Hình sự 2015, có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2016.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu

Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 11-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Ngày 5-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, trong đó nêu rõ

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên

Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn liên thông về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế…

Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn liên thông về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế…

Ngày 16-3-2016 Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BCA quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân.

Nghị định 18/2016/NĐ-CP ngày 18-3-2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Quay lên trên free html hit counter