Chính sách mới

Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 1.000 kg đến dưới 3.000 kg chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật

Nghị định 65/2019/NĐ-CP ngày 18-7-2019 sửa đổi Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Môi trường được hiểu là bao gồm các yếu tố tự nhiên và các yếu tố vật chất nhân tạo, quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, phát triển của con người

Nghị định 60/2019/NĐ-CP ngày 5-7-2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Ngày 18-6-2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19-6-2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Ngày 31-5-2019, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 11/2019/ QĐ-UBND về việc sửa đổi

Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 5-6-2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Nghị định 46/2019/NĐ-CP ngày 27-5-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

Từ ngày 25-6-2019, Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố sẽ chính thức có hiệu lực.

Ngày 5-4-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2019/ QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm:

Trật tự quản lý kinh tế là những quy định của Nhà nước về chế độ, nguyên tắc, chính sách trên các lĩnh vực sản xuất, lưu thông kinh doanh hàng hóa, quản lý tài chính, tiền tệ, tài nguyên, quản lý đất đai và bảo vệ rừng…

Quay lên trên free html hit counter