Chính sách mới

Ngày 30-12-2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13

Nghị định 32/2016/NĐ-CP ngày 6-5-2016 của Chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

Ngày 5-4-2016 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã biểu quyết thông qua Luật Trẻ em 2016 thay thế Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004.

Luật số 102/2016/QH13 Luật Trẻ em được Quốc hội thông qua ngày 5-4-2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2017.

6 lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; Sinh viên ngành y có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; Cấm người mẫu chụp ảnh khỏa thân

Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 1-2-2016 của Bộ Giao thông - Vận tải quy định về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Đây là một trong những nội dung được quy định trong Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội ban hàng ngày 11-11-2015. Đối tượng được thụ hưởng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Điều 162 Bộ luật Hình sự 2015, có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2016.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu

Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 11-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Ngày 5-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, trong đó nêu rõ

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên

Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn liên thông về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế…

Quay lên trên free html hit counter