Chính sách mới

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ; quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Tố cáo; áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông; quy tắc ứng xử trong trường học

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình

Ngày 29-1-2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND Quy định về xây dựng, quản lý

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) đã được thông qua ngày 20-6-2017.

Ngày 12-6-2018 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đãchính thức thông qua Luật Tố cáo, theo đó Luật Tố cáo gồm có 9 chương, 67 Điều quy định về tố cáo

Xét xử vụ án hình sự là giai đoạn thứ tư và cuối cùng và quan trọng nhất của hoạt động tố tụng hình sự.

Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Ngày 8-10-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 8-10-2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14-10-2013

Sáng 17-8, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Sáng 14-8, Phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH) phối hợp với UBND TX. Bến Cát tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Công ước Liên hiệp quốc về người khuyết tật

Án treo là chế định pháp lý hình sự liên quan đến việc chấp hành hình phạt. Án treo được hiểu là việc tạm thời miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; quy định về giá trị khuyến mại; áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc; hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạn

Quay lên trên free html hit counter