Chính sách mới

Thêm 9 lỗi vi phạm giao thông bị phạt; mức phí cấp biển số xe mới; lương tối thiểu vùng tăng... là những chính sách có hiệu lực từ 1-1-2017.

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên

Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn liên thông về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế…

Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn liên thông về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế…

Ngày 16-3-2016 Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BCA quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân.

Nghị định 18/2016/NĐ-CP ngày 18-3-2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16-3-2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Ngày 17-2-2016, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp

BỘ NGÀNH

Ngày 11-1-2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2016/ NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg.

Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 5-1-2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ.

Quay lên trên free html hit counter