Dòng sự kiện: Becamex IDC: Góp sức cùng Bình Dương phát triển

Những công trình ghi dấu ấn Becamex IDC 

Cập Nhật 24-04-2018 09:32:15

Đồng hành phát triển cùng Bình Dương, Becamex IDC đã thực hiện nhiều công trình quan trọng, có tính chiến lược trên các lĩnh vực.

Tag: becamex

Becamex IDC tạo dấu ấn lớn trong quá trình phát triển của Bình Dương

Cập Nhật 24-04-2018 08:48:21

Đó là ý kiến chung của lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, lãnh đạo các hiệp hội ngành hàng, nhà đầu tư… về những đóng góp của Becamex IDC đối với tỉnh Bình Dương.

Tag: becamex

Becamex IDC: Góp sức cùng Bình Dương phát triển - Kỳ cuối

Cập Nhật 24-04-2018 07:53:38

Cùng với thành công trong xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng các khu công nghiệp, trong những năm qua, Becamex IDC tiếp tục ghi dấu ấn về phát triển đô thị, đặc biệt là thành phố mới Bình Dương

Tag: Becamex IDC,Bình Dương,thành phố thông minh

Becamex IDC: Góp sức cùng Bình Dương phát triển - Kỳ 2

Cập Nhật 23-04-2018 08:31:26

Sự phát triển của Becamex IDC trong những năm qua song hành với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Bình Dương.

Tag: Becamex IDC

Becamex IDC: Góp sức cùng Bình Dương phát triển - Kỳ 1

Cập Nhật 21-04-2018 08:46:02

Được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phát triển hạ tầng, Becamex IDC đã tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo sự kết nối vùng và thu hút vốn đầu tư vào tỉnh.

Tag: Becamex IDC

Quay lên trên free html hit counter