Thành phố thông minh

Giáo sư David Ogden Dapice từ Đại học Harvard cho rằng muốn xây dựng một thành phố thông minh "Smart City" cần một phương pháp quản trị tốt từ chính quyền.

Sáng 11-10, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Điều hành Thành phố thông minh Bình Dương chủ trì cuộc họp thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị TPTM Bình Dương lần thứ 2

Chiều 21-7, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành Đề án thành phố thông minh (TPTM) đã chủ trì buổi họp

Hiện Bình Dương có hơn 30.000 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên các lĩnh vực. Với chủ trương xây dựng thành phố thông minh Bình Dương, DN đóng vai trò thiết yếu của mô hình “3 nhà” (Triple Helix)

Sáng 18-7, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị Ba nhà lần thứ nhất - thành phố thông minh Bình Dương.

Việc xây dựng thành phố thông minh, ngoài các yếu tố con người, công nghệ, tri thức… thì việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng là một yếu tố quan trọng

LTS: Bình Dương đã chính thức phê duyệt Đề án xây dựng Thành phố thông minh (Navigator 2021) và có những bước đi rõ ràng trong thời gian gần đây nhằm cụ thể hóa các mục tiêu quan trọng.

Tiêu chí đánh giá đối với thành phố thông minh bao gồm 6 phương diện là: Kinh tế thông minh, môi trường thông minh, quản lý thông minh, giao thông thông minh, cuộc sống thông minh và con người thông minh.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang là xu thế lớn trên toàn cầu, tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về phân bố nguồn lực sản xuất, cơ hội việc làm, cách thức sản xuất và tiêu dùng.

Hướng đến việc xây dựng thành phố thông minh - một nơi đáng sống và làm việc, bên cạnh áp dụng các công nghệ hiện đại, thông minh thì con người vẫn là yếu tố quan trọng

Cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng lưới viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin… cho thành phố thông minh thì việc xây dựng “hệ sinh thái khởi nghiệp” cũng là yếu tố quan trọng.

Với việc xây dựng thành phố thông minh thì công nghệ thông tin (CNTT) luôn giữ vai trò quan trọng trong việc vận hành, điều hành, quản lý… các hệ thống, nhất là mạng lưới internet vạn vật (IoT).

Mạng lưới vạn vật kết nối internet (IoT) là một xu hướng công nghệ thông tin mới trên thế giới và là công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Quay lên trên free html hit counter