Số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam
Lây nhiễm cộng đồng từ 27-4
  Hôm qua Tổng
 
Cả nước +10.040

 687.063

Bình Dương +2.332 178.323
Quay lên trên free html hit counter