Horasis Bình Dương 2019 đã sẵn sàng (16 hình)
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, trước ngày khai mạc sự kiện Horasis. (Ảnh: XUÂN THI)
Quay lên trên free html hit counter