Khai mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII (7 hình)
Toàn cảnh khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter