Lần đầu tiên kể từ năm 2008, tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 7,08% (1 hình)
Lần đầu tiên kể từ năm 2008, tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 7,08%, trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Quy mô GDP tăng mạnh, đạt trên 5,5 triệu tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 2.587 USD.
Quay lên trên free html hit counter