Một số hình ảnh ghi dấu ấn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với Sông Bé - Bình Dương (7 hình)
Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ năm 1995. Ảnh: XUÂN LỘC
Quay lên trên free html hit counter